BOS - 7.řada - 2.verze

16. února 2013 v 11:57 | Domi |  po celých řadách

Season 7

7x01-Volání do zbraně
 • Shakti-hinduistická bohyně stvoření
 • Shiva(šiva)-milenec Shakti, je to bůh zkázy
 • Shakti a Shiva jsou obvykle vzýváni na svatbách, protože jsou považováni za dokonalé milence.Shakti nazývaná též dokonalou matkou stvořila se Shivou všechny věci a pokud znovu naplní svou lásku, ty věci budou zničeny a svět bude muset být stvořen znovu.
 • Kouzlo na zbavení se vlivu a moci Shakti a Shivy: ,,Vyzýváme dobré bohy, jež vedou lidi do pohody, mírně naše hříchy suďte od zlého nás osvoboďte.''
7x02-Prostý čarodějnický plán
 • Lady Godiva(lejdy godajva)-
 • Lord Dyson(lord Dajson)-Zlý baron, který žije z bolesti poddaných, utlačuje je pro vlastní prospěch. Uvolňuje potlačovaný hněv a živí se jím a tím také sílí. Když se předávkuje hněvem zabije ho to.
 • Kouzlo na poslání Lady Godivy do její doby: ,,Z krajin a dob vzdálených, přišla k nám a teď chce pryč než sem k nám ta patří spíše, pošli ji do její říše.''
 • Kouzlo na přivolání Lorda Dysona: ,,Kde je démon, co se živí zlem, zjev ho hned nám všem třem.''
 • Kouzlo na poslání Lorda Dysona a Lady Godivy do jejich doby: ,,Z krajin a dob vzdálených, přišli k nám a chtějí pryč, něž sem k nám, tam patří spíše, pošli je do jejich říše.''
 • Kouzlo na přivolání Lady Godivy: ,,Má původ snad šlechtický, přiveď tu nahou dámu z jedenáctého století.''
 • Kouzlo na poslání Lady Godivy do její doby: ,,Všechno má své místo a všechno má svůj čas, vrať se tam kam volá tě tvé doby hlas.''
7x03-Démon v sobě
 • Kouzlo na vyvolání ducha(utvořit kruh z pěti bílých hořících svíček a říct): ,,Já volám vyslyš mě duchu na druhé straně, přijď poradit mámě.''
 • Kouzlo k potlačení sourozenecké rivality: ,,Přijď žárlivým bratrům na pomoc, jejich svár nechť zhltne temná noc.'' Pozn.:ta rivalita se přenese na nejbližší příbuzné
 • Kouzlo na zmrazení někoho: ,,Slova dál už neprzni, neštěkej a zamrzni.''
 • Kouzlo na zrušení kouzla k potlačení sourozenecké rivality: ,,To kouzlo z knihy prosím zvrať a všechno zase zpátky vrať.''
 • Kouzlo k přivolání duchů předků k zasvěcení: ,,Volám přes prostor, čas, slyšte můj vážný hlas, matky, dcery setry ví, duch rodiny je laskaví.''
7x04-Čarodějky a piráti
 • Kapitán Black Jack Řezník-Kdysi ho jedna čarodějka athamem zaklela a on jí pak vyřízl srdce. V 18.století zblbnul jednu čarodějku ta se do něj zamilovala a dala mu věčnou nesmrtelnost,ale moc si nepomohla, vyřízl jí srdce stejnou athame, kterou ho ona proklela.
 • Pirátská přísaha-kapitán dá slovo posádce, že ji dodrží jinak bude vzpoura
 • Kouzlo na vyvolání fontány s pramenem mládí(potřeba zlatý pohár): ,,S těmito oběťmi volám tebe bohyně plodnosti, teď prosím povstaň, ukaž nám cestu a dej nám ten dar věčné mladosti.''
7x05-Cesty do záhrobí
 • Anděl smrti-On lidi nezabíjí jen si bere duše těch co zemřely.Lidé umírají popořadě podle jeho seznamu jinak se naruší celá vesmírná rovnováha.Je neutrální.Jména na seznamu se mění.Nerozhodují o životě a smrti.
 • Serk(Kevin)-chce se stát démonem a kvůli tomu musí zabít všechny své příbuzné. Má telepatické schopnosti.
7x06-Když vyjde modrý měsíc
 • Modrý měsíc-Když modrý měsíc vyjde dvakrát do roka je to tak jednou za padesát let.Když vyjde modrý měsíc čarodějky se promění ve stvůry, ale jen v noci když svítí modrý měsíc svítí vždy tak tři noci po sobě.
 • Avatáři-Přicházejí z dávných dob a jdou vždy po moci.
7x07-Andělé a ti druzí
 • Kouzlo díky, kterému lze vidět anděle strážné: ,,Ukaž mi co zlo vidí třeba jenom v rychlosti.''
 • Andělé strážní-Duch ochrany, který nás stále provází. Bez nich jsou lidé zranitelní a náchylní k nehodám.Je vnitřním hlasem, svědomím, instinkty.
 • Rychlí démoni-Jsou mocné bytosti, které se pohybují rychlostí světla a živí se menšími démony.Kradou anděle strážné
 • Avataři-chtějí utopii, kde neexistuje dobro ani zlo.Může uzdravit i mrtvé, aby znovu žili.
7x08-Mafie magie
 • Skřítci-trpaslíci-Nemají přirozené nepřátele, ale jako druh mají sklony lidi štvát.
7x09-Leovi se něco stalo
 • Avataři-Sebeovládání je základní ctnost Avatara. Vracení času odčerpává velkou sílu oslabuje kolektiv.Jsou mimo dobro a zlo.
7x10-Program na ochranu čarodějek
 • Kouzlo na osvobození Zankoua: ,,Lexonéro besíja lexonéro''
 • Zankou-Když někoho zabije automaticky na něj přejde moc zabitého.
7x11-Obyčejné čarodějky
 • Kouzlo na vyměnění schopností: ,,Co je mé je tvé, co je tvé je mé, své dary si vyměníme, své schopnosti prohodíme.''
7x12-Celosvětová změna první část
 • Zankou-jeho schopnosti nejsou jen fyzické, má také dar jasnozřivosti-předvídá místo kde bude nalezen nebo hledán.Má moc zmrazit démona pokud je ničen.
7x13-Konec Utopie druhá část
 • Zankou-Má schopnost telekineze.
 • Anubis-egyptský strážce a ochránce mrtvých, má šakalí hlavu
 • Avataři-Mají zvláštní místo, kde se starají o Utopii.Odstraňují konfliktní lidi-zabíjí je. Berou lidem osud z jejich rukou.Nechají zmizet bolest, když někdo zemře.
7x14-Nový učitel
 • Drake(drejk)-Kdysi býval démonem, ale teď je člověk.Před 50ti týdny se dohodl s čarodějem a ten z něj udělal člověka. Smlouva s čarodějem měla několik podmínek, v první řadě si může ponechat své schopnosti a kdyby jich použil získá je čaroděj a on shoří, člověkem bude jeden rok a pak zemře. Chce napravit skutky, které napáchal, když byl démonem.Umí jezdit na motorce.Jeho specialitou je ohnivá hradba, která zastaví každého démona.Zničí ho síla tří.Dokáže se proměnit v koho chce a i někoho jiného proměnit.Nezabil žádného nevinného, protože od narození četl a dozvěděl se z knih o citech-o lidských citech, lásce, smutku, smrti a pak už nedokázal ublížit žádnému člověku.Umí si přičarovat co chce.
 • Čaroděj-umí v komkoliv probudit jeho pravou a i potlačovanou stránku.Žije v doupěti, které je chráněno vůči kouzlům.Chce schopnosti Drakea.Když je zničen téměř všechna jeho kouzla pominou.
 • Kouzlo na zavolání čaroděje(utvořit kruh z pěti bílých hořících svíček a říct): ,,Čaroději temnot, démone děsu,přijď mezi nás, králi bděsů.''
 • Kouzlo na zničení čaroděje: ,,Žádné zlo tu nechci mít, použiju sílu tří.''
7x15-Démon z Kabaretu
 • Kabaret Fantom-Zkaženější doupě tu nebylo.Majitelem byl jistý hrabě, pak to lehlo popelem, nikdo nepřežil.Majitel uzavřel smlouvu s démonem Sargonem.Jsou uvězněni v roce 1899.
 • Zbloudilé duše a duchové-Zbloudilé duše či duchové zemřelých nemohou dál, protože se vzájemně propletou, to se stává když odejde víc duší najednou. Například při požáru, gomoře, potopě světa, zkáze Pompejí, když dojde k této situaci dobré duše nemohou dál, zkažené jim brání v pohybu a naopak, jsou ztracené, uvězněné v posmrtném životě, neuvědomují si svůj tragický osud.
 • Kouzlo na přenesení se do kabaretu Fantom před vypuknutím požáru: ,,Už se loučí duše s tělem, hledá družku se zlým údělem ať najde její bolesti a cestu zpět si proklestí.''
 • Sargon-obchoduje s dušemi a živí ho mrtví
 • Kouzlo na osvobození se z Kabaretu Fantom: ,,Vita brevis abraxis''
7x16-Slaměná vdova
 • Cole-Je chycen v kosmické prázdnotě mezi životem a smrtí, je to předpeklí a zůstane tam věčně.
 • Démon(i) s trny-plivají trny, bodnutí mohou být i zhoubná, jed působí pomalu a je smrtelný
7x17-Démoni v domě
 • Nexus(stín)-Je neutrální, ovládá ho každý kdo ovládá dům.Má obrovskou moc a může zničit všechny démony co jsou u něj, pokud dům ovládá dobro.
 • Kouzlo na vyvolání Nexu: ,,Natům adaj nekrál daja intej lajok''
 • Kouzlo na poslaní Nexu tam, kde byl: ,,Jsem světlo a nechci bojovat, tak odejdi a vezmi s sebou i tu nekonečnou noc.''
7x18-Skříňka hrůz
 • Ricinový kořen by měl otupit všechny smysly.
 • Strážkyně Pandořiny skříňky-Jsou vyvolené a jsou ze starého kouzelnického rodu a v každé generaci se narodí dívka, která má střežit Pandořinu skříňku.Každou tu dívku vycvičí předchozí strážkyně a řekne jí všechno o nebezpečích i moci té skříňky.Vůči moci skříňky je imunní.Má schopnost telekineze.Umí se přemisťovat.
 • Katya(katja)-démonka, chce otevřít Pandořinu skříňku a vypustit na svět nemoci, strasti, hlad a všechno zlo co je uvnitř.Může měnit hlas a umí se přenášet ostatně jako většina démonů.Může měnit podobu, pracovala pro temné pány démonů a pak se osamostatnila
 • Pandořina skříňka-Dar bohů Prométheovi obsahovala všechny strasti světa než je Pandora vypustila na nic netušící lidi.Je součástí vyššího plánu.Skříňka nemůže k nové strážkyni přejít sama pokud původní strážkyně není mrtvá. Když všechno utrpení skříňku opustilo zůstala na jejím dně jediná věc-naděje.
 • Zpívání utěšuje dýchání.
7x19-Výměna duší
 • Imara-Chce oslabit Zankoua a být krásná. Vrhá ohnivé koule.
 • Lantos-slouží Imaře
 • Daleek, Benzor, Linson-Zakouovi nejspolehlivější pobočníci, všichni jsou na povrchu
 • Lektvar na výměnu duší-do toho lektvaru se musí přidat pramen čerstvě ustřižených vlasů, toho za koho se chce vyměnit a pak říct kouzlo na výměnu duší
 • Kouzlo k lektvaru na výměnu duší: ,,Ekat emlus ekat edenbrák inú edárt metvan''
 • Daleek(dalík)-Démon vyšší úrovně, pracuje na povrchu, je nastrčený Zankouem.Vystupuje jako člověk-člen městské rady.
 • Benzor-Démon vyšší úrovně, vystupuje jako soudce.Je jméno jako člověka je Thomas Hendrix.
 • Duchové-Když mají dost silnou vůli dokáží zabránit pokračování.
 • Kouzlo na výměnu duší zpět: ,,Kadeři vlasů splň svůj cíl, pomoc nám získat duši sestry díl, zbav nás démona, nešetři bolestí, přiveď nám Phoebe ze scestí.''
7x20-Imaginární přátelé
 • Vicus(vajkus)-Může ho vidět jen Wyatt.Je to démon, který loví děti a přivádí je na cestu zla.
 • Hugo-Slouží Vicusovi
 • Kouzlo na zjištění toho, co se děje s malým Wyattem: ,,Pomoz matce pochopit, co se v hlavě může dít, i když jeho ústa mlčí řekni, co má Wyatt v duši.'' Pozn.:Přenese budoucí já dítěte do přítomnosti.
 • Kouzlo na odčarování prokleté věci: ,,Zlé prokletí, které mu dáváš rady, odejdi a nezůstávej dál tady.''
 • Kouzlo na poslání někoho do budoucnosti: ,,Byl v budoucnosti, je v minulosti, jen jiný pohled na věci a dosti, ať je zas tam odkud vyšel, vrať ho teď zpátky odkud přišel.''
7x21-Smrt jim sluší první část
 • Dravý démon-nájemný vrah
 • Nemrtví-zesnulí lidé ovládaní alchymisty
 • Démoni alchymisté-nemrtvé ovládají, ale nemohou je přivést zpátky k životu na to potřebují démona vyšší úrovně
 • Zankou-Dokáže oživit mrtvé.Démon vyšší úrovně.
7x22-Děje se tu cosi čarodějného druhá část
 • Nexus-není dobrý ani zlý, je to ryzí nefalšovaná síla. Nexus pozpátku Suxen.
 • Kouzlo na vyvolání Nexu: ,,Natum adaj nekrál daja intej lajok''
 • Přísady do lektvaru na zbavení schopností čarodějek-Mandragora, blín a kořen bolehlavu
 • Kouzlo na přeměnění Zankoua v prase: ,,Něco zlého mezi námi, v našem domě starý známý.''
 • Kouzlo na odstranění přeměny v prase: ,,Nařizuji ti kouzlo, abys ze mě sklouzlo''
 • Kouzlo na přesvědčení knihy, že jim může stále věřit: ,,Moc tří nás osvobodí, moc tří nás osvobodí, moc tří nás osvobodí.''
 • Kouzlo na zničení Nexu a zároveň zničení Zankoua: ,,Tato síla přišla z minula, aby sloužila všem a nikomu nevládla, vem si jí teď bez slitování, neboť tato moc už nebude k mání.''
 • Kouzlo na vyvolání Nexu: ,,Natum adaj nekrál daja intej lajó.''
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.