BOS - 6.řada - 2.verze

16. února 2013 v 12:56 | Domi |  po celých řadách

Season 6

6x01-Valkýry z Valhaly první část + 6x02-Valkýry z Valhaly druhá část
 • Trok démon-Pohybuje se mezi různými sférami. Má dvě hlavy.Vysílá vlnu, která vás odhodí-zvuková nebo nárazová vlna.
 • Kouzlo na zničení Trok démona: ,,Z jiných světů blízkých i vzdálených, ať démon dvouhlavý zas zmizí v nich.''
 • Paměťové kouzlo: ,,Spoutané síly a city v srdci čarodějky ukryté, pomoc jí muka překonat, paměť ať řekne své.'' (toto kouzlo vymaže paměť)
 • Empatik-může se vcítit do pocitů jiných
 • Valkýry-Polobohyně, které na bitevních polích vyhledávají umírající válečníky(dají jim lokátory, mají si je vypnout před závěrečnou bitvou mezi dobrem a zlem). Jejich duše pak vezmou do Valhaly, kde je připravují pro poslední bitvu. Do Valhaly se nedá jen tak přenést, bezpečně to jde jenom s přívěskem Valkýr.Valhala je proti přenosům blokovaná.
 • Jakmile si někdo nasadí přívěsek valkýr stane se Valkýrou.Mají lahvičku, ve které je udržována a přenášena duše válečníka.Válečník někdy nepozná rozdíl mezi dobrem a zlem.Slouží dobrému účelu, když budou odhaleni nemohou plnit své poslání
 • Kouzlo na udělání ze psa opět člověka: ,,Volám k sobě Halliwellky, spojme naše síly, zlé kouzlo obrátit se může, dáme věci do pořádku, ze psa uděláme zase muže.''
 • Kouzlo na obrácení paměťového kouzla: ,,Kouzlo bylo vyřčeno, nech ho pominout skutečnost se má vrátit do svých pout.''
 • Kouzlo na poznání pocitů Phoebe: ,,Pipeřino srdce by odhalit mělo, co jenom Phoebe cítit může ať k srdci se přidá Pipeřino tělo, vždyť bolest někdy přinese růže.''
6x03-Nezapomeň na mne
 • Kouzlo k oživení paměti(vrátí čas): ,,Kouzlo naše obrať čas, ať se paměť vrátí zas, všem démonům odoláme, úklady zla překonáme.''
 • Uklízeči-Když se odhalí kouzlo jsou ti, co ho skryjí, odstraní všechny důkazy, vymaží z paměti všechno nezbytné.Jsou neutrální, mají za úkol ochraňovat magii.Vládnou dobru i zlu, nelze je zastavit.Dokáží přepsat minulost, s tím se nedá bojovat.
 • Kouzlo, aby most zmizel: ,,Ať se všechno, co tu máme hned rozplyne v dým a tenhle most, co tu stojí, ať už nevidím.''
6x04-Tři blondýnky
 • Kouzlo na nahlednutí do jiného místa(do nádoby nalít nějakou černou tekutinu a říct): ,,Nahlédnout dej do temné noci, ukaž mi ty co mám v moci.''
 • Šotci-jsou rychlí, rychle se pohybují mezi sférami
 • Kouzlo na sebrání identity: ,,Potichu a v okamžení ať se černé v bílé změní, my jsme ony, kdo je víc ony tři už nejsou nic.''
 • Astrální sféra- v ní působí duch a energie, nevyrábějí se v ní zbraně
 • Kouzlo na sebrání moci čarodějkám: ,,Kouzelnice jsme teď my máme jejich podoby, čarodějné schopnosti ať je rychle opustí.''
 • Sestry Stillmanovy -Mabel, Mitzy a Margo; Druhořadé čarodějky známé drobnými podvody, nestojí za likvidaci, pokud začnou obtěžovat dají se přemoci jednoduchým kouzlem.
 • Kouzlo na vrácení moci čarodějkám: ,,Kouzelnice jsme zas my, vrátí se nám podoby, čarodějné schopnosti ať je rychle opustí.''

6x05-Láska je mocná čarodějka
 • Kouzlo na přenesení se tam, kde byla Paige zraněná: ,,Veď mě tam, kde krev její tekla, ať zachráním Paige z bolesti pekla.''
 • Nelze proklít někoho, kdo neprovozuje magii.
 • Olivia-duch, může vstoupit do kohokoli živého a ovládnout a řídit ho
 • Plazma je jen ve spirituální rovině.
 • Když se přivolává duch přivádíme ho do naší sféry.
 • Seance (na vyvolání ducha)->Kruh z pěti červených zapálených svíček, kolem toho utvořit kruh s ostatními vyvolávajícími a chytnout se s nimi za ruce a za žádnou cenu se nepustit a říkat: ,,Neznámý duchu tebe voláme, osvobodit tě toužíme, prostor a čas teď překroč k nám, pro naši pomoc přijď si sám.''
 • Kouzlo na přivolání sestry: ,,Krvi mé krve volám tě, krvi mé krve přijď ke mně.''
 • Kouzlo na ochranu před mocí(schopností empatika): ,,Kouzlo čarodějek Halliwellových, chraň mé sestry před následky moci mí.'' (když to nevyjde existuje na to lektvar)
6x06-Mé tři čarodějky
 • Víry-Vtahují oběti do alternativní reality, do nebezpečné alternativní reality založené na fantazii a touhách a snech.
 • Kouzlo na uklizení nepořádku: ,,Ať nepořádek ten se změní v sen, tak jako temná noc přechází v den.''
 • Palírovací démon-Něco jako slizký červ, jeden z těch obyčejných ničemů bez schopností, ale ano schopnosti má dokáže otvírat víry.Požírá touhu.Vytváří světy, kde existuje jen touha dotyčného, až zemřou-oběti vlastní touhy.On světy vytváří, ale neřídí je.Dokáže touhu vycítit. Může do těch světů vstoupit(přenést se do nich). Ty světy jsou alternativní reality.
 • Nenaplněná touha obsahuje hodně energie.Lidé tráví celý život tím, že něco chtějí, obyčejně to nedostanou.
 • Rukojeť-příručka a pravidla jak se má chovat světlonoš

6x07-Duše v ohrožení
 • Zahn-Dává lidem co chtějí za jejich duši.Smlouvu nelze zrušit. Obchoduje s dušemi. Démon nižší kategorie.Všechny jeho duše v případě předčasného skonu budou hořet ve věčných plamenech.Má faustovské smlouvy někde zamčené.
 • Kouzlo na přivolání Zahna(utvořit kruh z bílých hořících svíček a říci): ,,Voláme starodávné síly, ať jeho duši zachránit pílí.''
6x08-Meč ve městě
 • Vodní žínka-Jezerní paní-Když zemře přemění se ve vodu a zmizí.Chrání excalibur.Dokáže se zjevovat v jakékoliv vodě.
 • Excalibur-Meč pro krále.Toho, kdo ho má nic nezastaví.Zvládnout ho může jen ta nejvyšší síla na zemi, proto jezerní paní zůstala v jezeře, aby se od moci meče odpoutala. Byl to meč krále Artuše.
 • Žoldáci v kápích-chtějí excalibur a nevzdají to dokud nebude mít pána Nájemní zabijáčtí démoni nižší kategorie.
 • Temný rytíř-Moci chtivý démon. Démon vyšší třídy. Chce síly zla sjednotit pod vládou excaliburu.
 • Mordon-Je učitel sloužící meči. Chce získat meč(excalibur).
 • Lektvar na zničení temného rytíře-Základ mandragora a v ní trocha grifí krve ->druhá verze:kančí kel-jedna špetka, rusalčí kadeř, výtažek z ducha-tři kapky, černý mág-čajovou lžičku
 • Nikdy se nesmí smíchat výtažek z ducha a černý mág-bouchne to, může (vás) to i zabít.
 • Kouzlo na získání moci nejvyšších démonů(potřeba 5 nejvyšších démonů ti musí položit ruku nebo spár na vrcholy pentagramu a ten kdo chce musí říct):,,Praxis kotrách hierá Nejvyšší démonské síly, opusťte své hostitele a najděte si nový domov duši, kterou vám nabízím.''
6x09-Malí čertíci
 • Kudlanky-Dokáže je zabít elektřina. Zlomyslní démoni s nadpřirozenou silou a jedovatými drápy. Komunikují vysokým pištěním, pohybují se ve smečkách.Neexistoval proti nim lektvar Mají žlutou krev.Páří se s lidmi a plodí míšence, kteří se mezi lidmi lehce ztratí, své partnery po spáření zabíjejí.Jedí maso mrtvých(démonů).Mají jazyk, který je podobný hadímu.
 • Kouzlo, aby někdo dostal ohromnou sílu a byl nezranitelný(vystřelené kulky se od něho odrazí): ,,Seber síly z mého osudu, vším co potřebuje obdař tohoto hrdinu.''
 • Zvíře(Derek)-Není démon.Unikl kudlankám a chce se starat o svého syna, kterého má s kudlankou.Nemůže se proměnit zpět na člověka dokud nezemře nebo skoro.
6x10-Chris v pasti
 • Fénix(Phoenix)-Je to rodina vraždících čarodějů, patří mezi elitu jsou velmi mocní a rodí se s nápadným znamením, symbolem zrození z popela fénixe. Po své oběti jdou vytrvale, dokud ji nedostanou, vůbec nic je nezastaví.Můžou měnit formu.
 • Bianca(bjanka)-byla snoubenkou Chrise, patří do klanu vraždících čarodějů-fénixů, svým obětem rve schopnosti z těla, umí zhmotňovat věci
 • Kouzlo na přivolání knihy stínů: ,,Prastarou volám teď moc v hodině nejtemnější na pomoc, kniha ať se zjeví v místě, kde bezpečné má útočiště.''
 • Kouzlo na vrácení se i se schopnostmi časem(zpět): ,,Slyš tento verš, slyš má slova v naději, kterou má mysl chová, pošli mě zpět ať najdu zase, co přeju si najít v místě i čase.''
 • Kouzlo na přivolání moci zpět,, když jí ukradne zlo: ,,Moc čarodějek ať povstane svou pomoc pošle přes nebe, co vzala mi moc nečistá teď zpět ke mně přispěchá.''
6x11-Léto lásky
 • Nexus-duchovní spojení
 • Kouzlo na vyvolání ducha(pět bílých hořících svíček postavených do kruhu a říci):,,Slyš má slova, slyš mé steny duchu mrtvé z druhé strany , zjev se prosím přede mnou, překroč propast bezednou.''
 • Sliz-zelený, s kouzly roste,, reaguje na elektřinu, dokáže se živit nexem, elektřina ho trochu zadrží
 • Kouzlo na proměnění pendreků v květiny:,,Zažeň tu zlost, nenávist staletou, ať jejich pendreky teď rozkvetou.''
 • Krystaly pyritu- rezonují harmonickým tónem, jež zaznamenají zlo.Takový poplašný systém proti démonům a obecně proti zlu.
 • Kouzlo na to, aby někdo odemkl a zároveň byl sveden: ,,Pojď sem k nám a nech se svést ať se zdaří naše lest, už si náš tak otoč klíčem sestra má tě spoutá chtíčem.''
 • Robin-chce zabít čarodějky
 • Čaroděj-spolupracuje s Robin, umí zastavovat čas a skákat, vrhá ohnivé koule
 • Kouzlo na přivolání zla: ,,Ať temná noc obrátí list, ať vstoupí zlo do těchto míst.''
 • Kouzlo lásky: ,,Kéž mír a láska z hvězdného světla, na holubích křídlech ti do srdce slétla.''
 • Kouzlo na proměnění čaroděje v květiny: ,,Už je tu čaroděj přebytečný ,tak ať je teď něčím užitečný.''
 • Kouzlo na zničení slizu: ,,Spojenou trojí silou, ať všechny zlé moci zhynou.''
6x12-Dokonalý muž
 • Kouzlo na vyvolání umělého dokonalého muže(na lístečky napsat to co má mít to naházet postupně do kotlíku, pak přidat feromony a pak říct): ,,Ať dokonalý muž se zjeví, co se ideálním jeví, v zdravém těle duch má zdravý pro sestřičku musí být ten pravý.'' Pozn.:Když se do kotlíku později přidají lístečky to co je na nich napsáno se pak promítne do vytvořeného muže.Po čtyřiadvaceti hodinách zmizí.
 • Řád-sekta démonů, která vládla dokud nebyl přemožen její vůdce , věří se že je znovu zrozený.
 • Kouzlo na připravení hostiny: ,,Piper má den, krásná novina stolečku prostři se ať je hostina.''
 • Kouzlo k nějakému rituálu: ,,Sona dina dena ní hil kuro de ista tua tuta radis lekty radis lekty''
6x13-Karma z druhé ruky
 • Karma-velký kosmický systém spravedlnosti-sklidíš co jsi zasel.
 • Roj(rojový démoni)-Když se jeden zasáhne objeví se dva noví.Jsou vzdálení příbuzní sršňů a vampírů, což znamená že pocházejí z úlu.Aby byl zničen celý úl musí být zničen král.V úlu lze slyšet hukot roje.Dokáží vrhat ohnivé koule.
 • Kouzlo na vyčištění aury/karmy(utvořit kruh z pěti bílých zapálených svíček postavených na vysokých stojanech, stoupnout si doprostřed a říci): ,,Čarodějný ohni ať jsi kdekoliv, nebeský proude skrze vír plyň, vyčisti karmu od zloby a minulosti černá teď navždy zhyň.''
 • Mata Hary-striptérka v Paříži, dvojitá agentka pro Německo během 1.světové války. Byla usvědčena francouzskými úřady a posléze popravena zastřelením.Nenávidí Francouze a chce pomstu. Chtěla se líbit mužům, ale nakonec byla zrazena.
 • Kouzlo na zničení krále roje: ,,Démon, kteří se kolem nás rojí znič v tom, ze kterého pocházejí.''

6x14-Události v magické škole
 • Bezhlavý jezdec-stíná učitele(seká jim hlavy)
 • Magická škola-dokud něčí tělo, když je hlava useknuta zůstane na jejím území a nelze zemřít. Má být před zlem chráněna. Má alarm když je někdo zraněn.Smrt nevinného znamená konec magické školy-neodčinitelná škoda.
 • Gideon-starší a učitel Lea.Je ředitelem školy magie.Má štít neviditelnosti.Může přičarovat
 • Šamanka-dokáže se proměnit ve vlka,díky ní lze budoucnost vidět jasněji, skrývá se aby chránila svou moc. Má nápoj, který vyvolává vidění.
 • Vlk-smečkové zvíře, stále něco hledá, po něčem touží, ale nenachází
 • Zachary-telepat, pomocí telepatie využívá schopností jiných.Student školy magie.
 • Kouzlo na zničení bezhlavého jezdce a navrácení hlav k tělu: ,,Moci tří, volám tě dnes vrať nám těla, obrať role a skonči ten odporný děs.''
6x15-Sním o Phoebe
 • Jinny(džíny)-démonka vyššího stupně, kdysi dávno jí jeden čaroděj zavřel do lampy, protože si ho nechtěla vzít. Chce, aby Zampar znovu povstal.
 • Bosk-je krutý i na démona.Má létající koberec a čtyřicet pomocníků. Démon nízké úrovně s minimální mocí.Existuje na něj likvidační lektvar.
 • Zampar-Ztracené město, než ho celé pohltila poušť, tak bylo sídelním městem obrovské říše zla.Je kouzelné.
 • Oko Agbarovo-chrání před čarodějnými silami
 • Na lampě, kde je Jinny uvězněna je napsáno v arabštině toto: ,,Kdysi dávno do ní jeden čaroděj uvěznil démonku, protože si ho nechtěla vzít, ten kdo jí dá volnost zaujme její místo.''
6x16-Námluvy Wyattova otce
 • Starší-nesmějí pít alkohol
 • Damian-temnonoš
 • Někdo velmi mocný(asi Gideon)-Dokáže kohokoliv přenést do sféry duchů, kde každý ztrácí svou moc.
 • Sféra duchů(svět mrtvých)-je paralelní s naším světem, ale ne s našimi životy.Je to limbus místo, které má usnadnit přechod.Každý zde ztrácí magické schopnosti.
 • Seance(na přivolání sestry ze sféry duchů): ,,Duchu sestry, volá náš hlas, vykroč ze stínu a navštiv nás.''
6x17-Školní sraz po létech
 • Vši-všiví démoni, jsou tvořeni kyselinou a plivají lepidlo
 • Kouzlo na proměnění se v mladší já(puberťáka): ,,Všechny vaše posměšky budou potrestány.''
 • Kouzlo na proměnění spolužáků v jejich mladší já(puberťáky): ,,Minulost je budoucnost a budoucnost je minulost, spolužáci vítejte do nejvyšší třídy.''
 • Kouzlo na vytvoření iluze plamenů: ,,Ať pouhá iluze plamenů jen, teď vyžene je z vozu ven.''
 • Kouzlo na potrestání: ,,Když rozum a cit není dán, buď jeho skutek potrestán.''
 • Kouzlo na přeměnu obličeje(na obličej jako má Chris/krys/): ,,Chceš mít v tváři zcela nový rys, ať ji máš jak půvabný Chris.''
6x18-Pavoučí démonka
 • Pavoučí démonka-Vynořuje se ze svého brlohu každých sto let, aby zajala nejmocnější kouzelnou bytost, ze které se pak živý.Dokáže se proměnit v pavouka. Když někoho škrábne tak se ten dotyčný promění v jejího služebníka.Své oběti zavine do kokonu, který má na sobě silové pole a tím se pak živí.Jediný způsob jak oběť dostat z kokonu je zničit pavoučí démonku.Dokáže se zjevovat v pavučinách a své služebníky ovládá. Její služebníci mají stejnou moc jako ona.Do jejího brlohu se nedá jen tak dostat.
 • Kouzlo na zmenšení někoho: ,,Ty, kdo chceš být zase malý změn se zpátky nic to není, ty kdo našel jsi mě tady změn se zpátky v okamžení.''
 • Zlá čarodějnice-Proměňuje kouzelné bytosti v jejich přesný opak
 • Rathmere(Retmer)-Kouzelník, vytvořil kolem 550 kouzel a lektvarů než záhadně zmizel v roce 1904.
 • Kouzlo na vyvolání štěstí ze zlatých nugetů: ,,Slante je tante''
6x19-Tribunál
 • Přízraky-ovládají jen zločince, aby byli ještě horší, dají se vtáhnout do hůlky a ta je uvězní, dovedou z očistce uniknout a zase se vrátit
 • Kouzlo na zapálení květů: ,,S květy už je amen, ať tam hoří plamen.''
 • Tribunál-Je to rada složená ze starších a démonů, která dbá, aby se o používání kouzel nikdo nedozvěděl a to za každou cenu, proto vytvořili uklizeče, kteří dokážou vymazávat události i vzpomínky nebo zkreslit.Hlavním záměrem je umožnit působení kouzel, ale nesmí převládnout svévole, na tom jediném se obě strany dohodly.V jednací síni je kruh pravdy.Mohou odebrat čarodějné schopnosti.
 • Kouzlo na zavolání Tribunálu: ,,Dí ekcé horá dostormeá mé mekabí''
 • Barbas-opět se zde objevuje, spřáhl se s přízraky aby unikl z očistce. Je to démon strachu.
 • Kruh pravdy-čte myšlenky a to co chce to zobrazí
6x20-Perný den
 • Kouřoví démoni-objevují se když Merkur putuje k východu
 • Kouzlo na vytvoření muže-dokonalého partnera(utvořit kruh ze tří bílých hořících svíček a říct): ,,Ať dokonalý partner vchází, už mi strašně dlouho schází, ať mě v záři svíček zdravý, ať se dostaví ten pravý.'' Pozn.:Je vytvořený na čtyřiadvacet hodin a pak zmizí.
 • Démon Atrix-vražedné společenství, ten pro koho pracují jim dává zničující lektvary
 • Kouzlo na zničení démonky kultu démon Atrix: ,,Kdo jednou selže v službách mých, stihne ho trest za jeho hřích, tato ať shnije zaživa, v horoucích peklech ať pobývá.''
6x21-Čaroklání
 • Krutoďas-démon vyšší kategorie s abnormální fyzickou silou, pracuje sám, své oběti většinou rozdrtí lebku
 • Sílu sající athame-jakmile se tím zabije nějaký démon nebo jiná magická bytost vysaje z něj moc ta moc z něj jde opět získat a může přejít na někoho jiného.Pro odebrání moci se musí dotyčný bodnout.
 • Démonský krystal-pradávná forma magického jasnozření, je starší než křišťálová koule
 • Kouzlo na aktivování démonského krystalu (podržet ho v ruce a říci): ,,Malok korman alitak''
6x22-Špatný špatný svět první část +6x23-Špatný špatný svět druhá část
 • Kouzlo na přenesení do jiného místa-světa paralelního opačného tomu našemu(na zeď nakreslit triquetru a říct): ,,Teď z tohoto místa a v tento čas voláme starodávnou moc co je v nás, otevři dveře, víš co se chystá, vytvoř cestu do jiného místa.''
 • Kouzlo, aby byla Phoebe a Paige ještě hodnější: ,,Volám vás, vy síly pradávné ať jsou mé sestry šťastné.''
 • Kouzlo, aby athame prošlo silovým polem(Wyatta): ,,Vlož moc do toho athame, nechť proniknout smí tím, co chráněno je.''
 • Kouzlo na zničení Gideon: ,,Obracíme se na síly pradávné tradice, s pomocí moci čtyř, trestejte, udeřte na ty co hrozí nejvíce, na hranice mezi světy nic nedejte.''
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.