BOS - 5.řada - 2.verze

16. února 2013 v 13:20 | Domi |  po celých řadách

Season 5

5x01-malá mořská čarodějka první část + 5x02-Malá mořská čarodějka druhá část
 • Bornejský démon-fouká šipky, které když někoho trefí zmenší mu hlavu
 • Mořibaba-Dává mořským pannám 30dní na nalezení lásky, když jí muž do té doby lásku nevyzná čeká ji smrt, protože to je domluva musí si přiložit dobrovolně k srdci ulitu(tritonka), která vtáhne do sebe její nesmrtelnost. Najde podle ploutve mořské panny. Je to stará bab i ježibaba. Dává mořským pannám nohy ovšem pokud do jisté doby nenajdou lásku získá jejich nesmrtelnost. Dokáže ovládat své přirozené prostředí patří do toho bouře, hurikány a slapové vlny. Dělá vodní stěnu, ve které může někoho uvěznit. Na opuštěném ostrově má jeskyni, na její ukrytí použila kouzlo, najít ji může jen mořská panna.
 • Mořská panna-Jako nesmrtelná bytost se může vzdát jediného, svého věčného života. Jsou nesmrtelná a proto mohou v moři žít věčně. Jejich srdce je chladné jako voda, ale někdy se mořské panně zasteskne a její srdce se rozehřeje a ona chce víc. Když muž vyzná mořské panně lásku, stane se z ní člověk.Jsou studeno krevné, milují blýskavé bublinky, znají jen mořské popěvky.
 • Mořské dno je poseté kostmi těch, co umřeli pro lásku.
 • Nekron-Kostřivec, který přebývá mezi životem a smrtí, dokáže spálit jakéhokoliv tvora na popel a vysát z něj život.Kostřivci jsou proslaveni svou netrpělivostí. Vrhá blesky. Má havrany, kteří mu slouží. Poslední dvě-jediné dvě, které ho porazily, zahynuly.
 • Kouzlo na nalezení Millie: ,,Vodo ze všech moří vzejdi, tu jež unikla mi na zemi najdi, jdi tam, kde vichry nesou zkázu, pak desetkrát na ni padni, jak za starých časů.''
 • Kouzlo na přenesení se k Mořibabě(promění jednoho v mořskou pannu): ,,Voláme čarodějné síly mocné, najděte sídlo Mořibaby nectné, zaměřte či ať čakry se naplní přes kruté (kruté) moře nás zaveďte k ní.''
 • Volání moře-Když je v něm nová mořská panna dlouho vychladne jí srdce.
 • Cole-teď má kyselinu místo krve
 • Kouzlo nebojácnosti: ,,Bez sebe stísněná plná strachu, panika ve mně roste až neslyším, musím to potlačit, abych mohla dýchat, strachu mě zbav pro ty, co jsou mi vším.'' Pozn.:Nezbaví strachu jen ho potlačí.
 • Kořen lopuchu a mločí oči se nikdy nesmí míchat, je to velmi nestálá kombinace (může to bouchnout).
 • Kouzlo na to, aby Cole pocítil city Phoebe: ,,Otevři Coleovi srdce Phoebenino, odhal tajemství, které skrývá, vyjev oheň vášnivé lásky, ať pocítí bolest touhy, která ji sžírá.''
 • Tritonka-ulita, která vysává věčný život
 • Kouzlo na zničení Nekrona: ,,Přiliv zla na zem útočí, věčné tmě k vstupu pokyne, my síly dobra svíráme v náručí, to zlo v nich ať zahyne.''
5x03-A pak žili šťastně
 • Zlá čarodějnice-kouzelné zrcadlo co říká jen pravdu( je z pohádky O Sněhurce), jakmile zemře její kouzla pominou
 • Kouzlo na přenesení někoho do kouzelného zrcadla: ,,Svobodu a vlastní vůli teď v zrcadle ztratíš, mé příkazy plnit budeš a nikdy se nevrátíš.''
 • Pohádky nejsou jen smyšlenky některé vyprávějí o prastarých bitvách mezi dobrem a zlem. A jsou stejnou součástí našeho dědictví jako cokoliv jiného. Když někdo užívá pohádky ve prospěch zla může je přepsat a tím zkazit pro budoucí generace. Každý výtisk knížky pohádek je jen kopií originálu a originál byl již dávno svěřen hlídači pohádek právě kvůli ochraně, hlídač žije na hradě. Nikdo neví, kde ten hrad je, jeho místo bylo utajeno i před Staršími. Na hrad se dá dostat jako postava pohádky-dotknout se knížky.
 • Něco do lektvaru na zničení zlé čarodějnice: Kořen mandragory je důležité rozkrájet, co nejpečlivěji potom se to už jen vyválí v hořčičném semínku, ale ne zas moc a pak sbohem zlá čarodějnice.
 • Kouzlo na otráveného člověka(kouzlo uřčené potomkům trpaslíků): ,,Slyš náš hlas pro ty, co padli, vyčisti je , přiveď k probuzení ať jed v čemkoli snědli.''
 • Trpaslíci-malí lidé
5x04-Zpěv sirény
 • Siréna-Kdysi dávno se Siréna zamilovala do ženatého muže, když je chytli odsoudili jen ji. Ženy z vesnice oslavovaly její upálení a její vztek jí proměnil na pomstychtivého démona Sirénu, která svádí ženaté muže svým zpěvem a pak ho i s jeho ženou zničí plameny, které spálili i ji. Její kouzla se živí láskou.
 • Kouzlo na opravení rozbitého skla u dveří: ,,Abrakadabra''
 • Světlonoš(i)-mluví každou řečí, kterou mluví jejich svěřenci
5x05-Čarodějky v trikotech
 • Arnon-démon, dokáže moc jenom vycítit ne ji vzít, využívá Kevina
 • Kevin-může oživovat věci, které nakreslí-když věc kterou oživil chce zase zničit-stačí roztrhnout obrázek nebo obraz kde je nakreslena. Má schopnost myšlenkové projekce, tato schopnost je vzácná, je to čaroděj.
 • Agresor-nakreslil ho Kevin, může odrážet kulky a je neuvěřitelně rychlí
 • Reymus(Rejmus)-Starší,odchází na odpočinek a předává moc novému Staršímu a neexistuje démon, který by jeho moc nechtěl, jeho schopnosti jsou duševní ne tělesné.Umí předvídat budoucnost.
 • U Starších a králů věk nerozhoduje.
5x06-Je to v očích
 • Orin-lovec cikánů, Před lety proklel rod šuvanek lovce čarodějek jménem Orin a oslepil ho, aby nemohl hodit jejich rod.
 • Kree (Krí)-zabíjí šuvanky za svého otce
 • Kouzlo, aby z očí vytryskl laser: ,,Waffe diyok'' (čte se vafe diog/znamená to zlé oko/
 • Šuvanky-velekněžky cikánů
 • Mulo-Živá mrtvá, špatné znamení varuje, že se stane něco strašlivého.
 • Rodinný talisman-Zlé oko, ale jen pro toho, kdo by jim chtěl ublížit.Podle pověstí mohl držitel oka zesilovat a usměrňovat svou moc.
 • Kouzlo na zničení Orina: ,,Cikánky rodu Nikolajevů, stůjte teď při mně, Marino, Tereso, Lydie,cikánky rodu Nikolajevů stůjte teď při nás, zničte toho démona, dnes a v tento čas, cikánky rodu Nikolajevů stůjte teď při nás, zničte toho démona, dnes a v tento čas, cikánky rodu Nikolajevů stůjte teď při nás, zničte toho démona, dnes a v tento čas.''
5x07-Pomoc pro démona
 • Barbas-démon strachu, probouzí k životu nejhorší věci, nejhorší strach
 • Kouzlo na přičarování holubiček(ptačí kouzlo): ,,Touhu mám, kouzlo znám.''
 • Kouzlo na zničení Barbase: ,,Průdánc, Patrišo, Penelopo, Melindo, Astrid, Heleno, Lauro a Grejs, Halliwellovy čarodějky stůjte při nás, zničte démona zla, hned v tento čas.'' Pozn.:jména jsou tak, jak se čtou(asi by měli být takto Prudence, Patricio, Penelopo, Melindo, Astrid, Heleno, Lauro a Grace)
5x08-Co se má stát, stane se
 • Baccara-je z budoucnosti, kde je poradcem Zdroje(Cola)
 • Kouzlo na zachycení výbuchu a znovu ho použít: ,,rudos tadekol''
 • Kouzlo na zviditelnění neviditelné čarodějky: ,,Aspektus invísus''
 • Kouzlo na zabití neviditelné čarodějky: ,,kopium''
 • Kouzlo na znovu zpohybnění zmrazené dýky: ,,Bláže simpé''
 • Kouzlo na přenesení předmětu: ,,Teleportato''
 • Časová vlna-kdykoliv něco přeruší tok událostí vyšle to vlnu skrze čas a mocný čaroděj to může využít když zná místo, kde byl osud přelstěn
 • Kouzlo na zbavení čarodějek moci: ,,Než se večer sejde s nocí, zbav je všechny jejich mocí.''
 • Kouzlo na přeměnění masa v kámen: ,,Černý kouř a bílý plamen přeměň jejich maso v kámen.''
 • Kouzlo na vyvolání ohnivých koulí: ,,Ninšen diarés glóbus''
5x09-Jsem Sam
 • Avatáři-síly a moci, využívají dobro i zlo, neomezují se na volbu mezi dobrem a zlem
 • Slídiči-jsou silnější a mocnější než temnonoši, jdou po padlých světlonoších hlavně po těch co málem ztratili křídla .Příklad slídiče: Ronan.
5x10-Trable s mumií
 • Kouzlo na udělání mumie: ,,Zagóte bijet óštré''
 • Jeric(jerik)-své oběti zabíjí a pak je mumifikuje. Vraždil na středním východě-v Káhiře, Istanbulu, Tripolisu. Snaží se najít dokonalé tělo pro svou milou Isis. Pokouší se najít tělo pro její duši, jenže těla-čarodějky umírají.Dvě duše nemohou obývat jedno tělo, cizí duch ho přetíží, proto se snaží najít čarodějku, která má dostatečnou moc, aby jí Isis mohla využít a tělo jí vzít. Mrtvolu mumifikuje, aby v ní duch milované Isis mohl zůstat než jí najde nové tělo.Mumifikátor, mezi démony je legendou.Pochází ze starého Egypta, ale tehdy neměli dost sil, aby ho zničili, tak ho jen mumifikovali.Nějaká čarodějka ho kouzlem osvobodila, a pak se do sebe zamilovali, ale jeho nepřátelé ji zabili.Isis stáhli zaživa z kůže. Sužoval ho pocit viny a od té doby jí pořád shání nové tělo. Čím mocnější čarodějku Isis dostane, tím dřív bez vypuzení původní obyvatelky zemře. Jeric chytá duše, ale nepřivádí těla k životu, to dělá Isis.
 • Kouzlo na nalezení Isis: ,,Jasnozřivé taje zjevte nám, ve kterých místech hledat mám.''
 • Kouzlo na přesunutí ducha Isis do nového těla: ,,Cheb masteba hotepká''
 • Kouzlo na vypuzení ducha z těla: ,,Společně v čase už nikdy víc, vypuď jejího ducha a nenech z něj nic.'' (po odříkání kouzlo napsané na papírku spálit)
 • Kouzlo na udělání z někoho mumii: ,,Sekuretijet ušebte''
 • Kouzlo na osvobození Paige: ,,Kde jedna přebývat může tam dvě různé duše dlí, teď moci tří zachraň tělo a dej ať Paige volnost mít smí.''
 • Kouzlo na odmumifikování někoho: ,,Ronos ku(v)ábet kufunemesa''
5x11-Jak je důležité míti Phoebe
 • Nexus-přímo pod domem Halliwellek, brána do spirituálního Nexu. Spojuje síly, ale síla může jít na obě strany, v dobrých rukou se posiluje moc dobra a ve zlých se rozšíří zlo.
 • Kairanské démonky-jsou pěkné mrchy, dokáží vycítit moc, mezi ně patří například Kaia
 • Kouzlo na zbavení Phoebe moci: ,,Dřív než pohltí ji zlo pekelné ,nechť zbaví se své síly čarodějné, ať Phoebe právě v této chvíli, zbaví se své čarodějné síly.''
 • Kouzlo na vyvolání a ovládnutí Nexu: ,,natum adaj nekral daja intaj lajok natum adaj nekral daja intaj lajok natum adaj nekral daja intaj lajok''
 • Kouzlo na vrácení Nexu tam, kde byl: ,,Jsem silná a ty mě nikdy neporazíš, vrať se do temnot tam, kde zlo je, tahle Phoebe nebude tvoje, jdi pryč už mám svou moc a vezmi s sebou tu černou noc.''
5x12-Sté narozeniny
 • Na kýchání(nastydnutí)-zázvorový kořen a malinové listí
 • Kouzlo na proměnění někoho v Avatara: ,,Esposfero fecitforum bitis dane arka kumveneo hospito fortes mundos''
 • Cole-má sté narozeniny a stává se Avatarem
 • Kouzlo na vrácení času, aby se dali změnit události: ,,Magna tempus dorníva tribus''
 • Změna minulosti a vytvoření alternativní reality má nepředvídatelné následky.Vlnový efekt i jedné malé změny může…
 • Avataři-existují mimo čas a prostor, vůči změnám časů jsou imunní
 • Vítězný lektvar(lektvar na zničení Baltazara): součástí-ropuší vlákna, troška kardamonu, špetka mrkvových semen, mandragorový kořen, maso Baltazara
5x13-Lidské slabosti
 • Duchové-nemají rádi elektřinu
 • Poltergeisti-jsou spíš duchové
 • Šamani-Vypuzují zlé duchy, neví se jestli jsou dobří nebo zlí.Zbavují svět temných sil. Lektvar s kouzlem na přivolání šamana:jaterník, trocha dračího kořene připravit hadí kůži a po přečtení kouzla jí tam hoďte-Kouzlo: ,,Z pout se chceme vymanit, ze zlých kouzel spletených, zbav nás kouzel šamane, teď z temnoty tě voláme.''
 • Pomocí spodobnění svých obětí(woodoo panenky) promění jejich slabosti v posedlost, která je pohltí a zničí-k tomu potřeba kousek jejich věci(kartáček, klíče, fotka, rtěnka)
 • Kouzlo na vrácení domu tam, kde byl(zviditelnit ho): ,,Ať napraví se chyba mého kouzla, chci, aby existence na své místo znovu vklouzla.''
5x14-Dobrou noc
 • Stopař-Démoni nižšího stupně, umějí vystopovat kouzelné bytosti.
 • Démoni nesní(nemohou mít sny).
 • Nějaký démon-Chce se zmocnit prachu, aby i lidé neměli sny.
 • Lidé se bez spánku se ve snu nevypořádají se svými problémy, které se jim začnou plést do bdělého života, začnou být vzteklí, zlí. Sny jsou vždy o tom, s čím se kdo potýká.Ve snu se vyrovnávají s podvědomími problémy.
 • Asomnio-Je původní latinské jméno Uspavače, není jen jeden uspavač je jich mnoho jako Andělů. Navštěvují ve spánku dobré lidi a sypou na ně snový prach, aby mohli snít. Vyskytují se v jiné sféře, takže jediná možnost jak jednoho najít je, že démon stopař ho musí dostat do naší sféry a zabít ho.Spí jen tehdy jsou-li všichni jejich svěřenci vzhůru.Když je zničen tak se sám promění ve snový prášek, protože z něho se skládá.Hlídá stále stejné lidi.
 • Postavy z nočních můr-Když je odhalíme a naučíme se jim rozumět prostě zmizí.
 • Kouzlo na usnutí(Spací kouzlo): ,,Teď vykročme z denního bdění a vraťme se do hlubin snění.''
5x15-Den, kdy magie zmizela
 • Jednorožci-mýtická stvoření z jiného světa, jsou podstatou dobré magie, měli by zvýšit schopnosti.Roh jednorožce je koncentrovaná magie.Jeho kouzlo není ovlivněni tím, co se děje na zemi.
 • Kouzlo na poslání Jednorožce pryč: ,,Vezmi to zvíře a dárci ho odnes, pro matku i dítě, byl by to otřes.''
 • Cronyn-čaroděj
 • Doris-pomocnice Cronina
 • Maralla-Croninův nejvyšší kouzelník a osobní učitel
 • Kejn(Kein)-nejvyšší poradce černokněžníků
 • Čtyřverší z hrobu moudrého Abatykáře: ,,Když tři planety na nebi planou, jak barevná tančící duha, pak magie ten den bude stát stranou, neboť požehnané dítě zrodí se z lůna.''
 • Elementarius-základní prvek v tomto případě energie
 • Vítězné kouzlo: ,,Zvíře z legend, pověstí, dej moc slovům se vznésti a toto zlo ze světa smésti.''
 • Kouzlo na zničení Cronyna a Doris(posypat je práškem z rohu jednorožce a říct vítězné kouzlo)
5x16-Chlapečkův první démon
 • Démoni se bojí dobré magie, respektují ji.
 • Démon Hawker(houkr)-druh démonů obchodujících s magickým zbožím na kouzelnickém trhu
 • Parazité-Kdysi byli nebezpeční, ale nějaká čarodějka je proklela a vzala jim všechnu moc. Pohlcují sílu.
5x17-Štěstí pro čarodějky
 • Kouzlo na přičarování štěstí ze zlatých nugetů: ,,Sante je tante''
 • Kouzlo na přenesení se v duze(potřeba hůl): ,,Di donetejry anghotarlí''
 • Kouzlo na přičarování štěstí ze zlatých nugetů: ,,Slante je tante''
 • Skřítkové-mají zelenou krev a srdce ze zlata.Jsou jako včely, opylují svět štěstím, někdy se semínko neujme, ale jindy z něj vyroste košatý strom.
 • Kouzlo na opravení svetru: ,,Osobní prospěch, kdo se ho bojí, ať je ten svetr zas jako nový.''
 • Kouzlo na dostání se z potíží: ,,Aby našli štěstí, finance se zbláznili, zažeňte mé věřitele, alespoň na chvíli, vysílám kouzlo, aby našlo štěstí, doufám,že to pro mě nový život věstí.''
 • Kouzlo na přenesení se v duze(potřeba hůl): ,,Di donejry anbotarlí''
 • Saleel(selíl)-Hadí démon nižší třídy, stačí na něj lektvar.Je pěkně prchaví.Krade skřítkům zlato a rozdává ho démonům.
 • Kouzlo na poslání smůly na Saleela: ,,Bivafrs bivafrs bivafrs bivafrs''
5x18-Kočičí dům
 • Kouzlo na oživení vzpomínek(napsat na papír kouzlo říct ho a pak papírek s ním spálit): ,,Ať je pravda vyřčena a vzpomínky, ať ze tmy zapomnění vystoupí a zlobu zaženou.''
 • Přátelští duchové-kouzelná stvoření, která sledují a vedou nové čarodějky, aby je chránila, když se učí svému řemeslu. Jen výjimeční duchové jsou odměněni tím, že se stanou lidmi, když se tak stane většinou vedou další duchy. Bez přátelských duchů zůstanou čarodějky bezbranné a zranitelné.
5x19-Pramen věčnosti
 • Lesní nymfy-To jsou taková skotačivá stvoření, ochraňují les a všude s nimi chodí Satyr.Neopouštějí svůj les, pokud je nevyplaší démon.Jsou v podstatě zosobněním přírody.Mají přírodu chránit a pečovat oni.Chrání pramen věčnosti.Musí tančit ve třech jinak neuslyší vábení Satyra.Většina lidí ani neví, že existují. V nymfu se může změnit jen určitý typ kouzelné bytosti-př.:ten, který se potřebuje změnit.Chrání les a pečují o Satera.Dokáží odhalit polohu pramene věčnosti, ale také ji skrýt.Nosí kapku z pramene věčnosti jako znak, že ho chrání.
 • Xavier a Tall-jsou bratři
 • Pramen věčnosti-když se z něj někdo napije získá nesmrtelnost a nejde zničit.nemá se z něj pít.Když se z něj někdo napije dá se přemoci tím, že se promění v něco stejně věčného například ve strom.
 • Kouzlo, které nymfy objeví pomocí čtyř živlů-dovede vás tam, kde nymfy žijí
 • Potřeba symboly živlů: Voda-voda v láhvi; Oheň-zapalovač; Vzduch-vějíř; Země-hlína(třeba ze zahrady)
 • Kouzlo na proměnění démona ve strom: ,,Jak plynnou roční období, tak život se vždy obnoví, až skryjí ho rovy zas tvar přijme nový, tak dej kořeny démonovi.''
5x20-Nevidím, neslyším, nemluvím
 • Kazi-Tvoří své služebníky z vlastního těla a když je zničen zmizí všichni, které stvořil.Cítí bolest všech svých služebníků. Takže jim jde na pomoc, většinou.Rukama drtí lebku.
 • Crone(kron)-mívá vidění.Dokáže vyvolat opičí kletbu.Existuje na ní ničící lektvar.Vrhá ohnivé blesky.Dokáže na sebe přenést moc jiných.
 • Opičí kletba-Má trestat lidi, připraví je o smysly až v okamžiku, kdy je budou nejvíce potřebovat.Bere zrak, sluch a schopnost mluvit.Opice proměněná v totem dokáže uvěznit smysly.Dají se z něj vypůjčit i získat zpět.Když je zničen ten, kdo kletbu poslal vrátí se ukradené smysly svým původním majitelům.
 • Kdysi dávno jeden čaroděj očaroval opici, aby jeho nepřátele připravila o všechny smysly, jenže s opicí špatně zacházel a ta mu za trest vzala hlas a proměnila se v dřevěný totem.
5x21-Velká láska Penny Halliwellové
 • Kouzlo na vyvolání vůdce strašidel:,,Démoni žijící v záhybech noci, teď vás uzří čarodějek oči.''
 • Keltské kolo bytí-čtyři elementy všechny vyvážené a propojené
 • Kouzlo pravdy(Po čtyřiadvaceti hodinách vyprchá a dotyčný si nic nepamatuje): ,,Pro ty, co pravdu rádi objeví, otevři srdce,tajemství ať se vyjeví, od teď než bude znovu teď, pak vzpomínka ať zmizí hned.''
 • Kouzlo na vyvolání ducha(postavit kruh z pěti bílých hořících svíček): ,,Slyš má slova, slyš mé steny, duchu mrtvé z druhé strany, zjev se prosím přede mnou, překroč propast bezednou.''
 • Vládce Mrtvých(Necromancer)-Krade kouzelné duchy, aby okusil chuť života.Vládce mrtvých není démon, je to duch démona, byl poražen a zahnán zpátky do říše duchů.Byl zničen před 70ti lety, zbyl z něj jen duch.Má rád filmy s Clarkem Gabelem(klárkem gejblem), oblíbené jídlo jehněčí kotlety s mátovou omáčkou.Touží po životě, po požitcích.Chce být vzkříšen. Vládne mrtvým, používá svou moc nad mrtvými jen k tomu, aby pohltil jejich ducha, a tak si dočasně navrátil život, ale vždycky hledal magické duchy s dostatečnou mocí, aby vstal z mrtvých nadobro. Je proti němu lektvar.Nemůže být poražen, protože už mrtvý je, jde jen poslat zpět do říše duchů.Každého ducha, po kterém touží ovládá.
 • Lektvar na poslání Vládce Mrtvých zpět do říše duchů: Potřeba: trocha dračího kořene, mločí kůži, krvavý kořen
 • Požehnání dobrem a světlem(vyvolat duchy svých předků-oni ho požehnají): ,,Já volám vás přes prostor a čas, rodu Halliwellů ženy, matky, dcery,sestry, přítelkyně, co provázíte života našeho radosti i steny, přijďte mezi nás do domácí svatyně, ať ve vás dítě má do dobra průvodkyně.''
 • Požehnání duchů: ,,Slibujeme, že budeme s tímto dítětem, nádherným chlapcem, navždy. Vzdálení a přece spolu, svobodní a přece spojeni nikdy sami, neboť je jedním z nás, proto mu žehnáme vším dobrem, které jsme, vítej do rodiny vajete metjů helivele, buď požehnán.'' Pozn.:Wyatt Mathew Halliwell - ,,buď požehnán'' řeknou všichni
 • Obřad na přivolání vládce mrtvých z říše duchů: Utvořit kruh z-lebka kost kost lebka kost kost lebka kost kost lebka kost kost lebka kost kost(dát do tvaru pětiúhelníku- ) a něco do toho sypat(je to podobné mleté červené paprice) a říct: ,,Devokum alateterum a diko manis ašendo manis ašendo''
 • Kouzlo na zničení Vládce Mrtvých a obecně duchů(smí ho říci jen duch): ,,Popel popelem, duch duchem, vem jeho duši, ať pozře ji zem.''
 • Kouzlo na přivolání(vyvolání) ducha(utvořit kruh z pěti bílých hořících svíček): ,,Slyš má slova, slyš mé steny, duchu mrtvé z druhé strany, zjev se prosím přede mnou, překroč propast bezednou.''
5x22-Bitva s Titány(první část) + 5x23-Bitva s Titány(druhá část)
 • Kouzlo na osvobození Titánů z ledu: ,,Ebergo dormeo livertás čajles dičio emergo dormeo libertás čajles dičio''
 • Metha-Umí zapálit oheň myšlenkou, může rozpoutat hurikán.Může změnit kohokoli(v) v kámen.Má schopnost telekineze, nesmí se jí koukat do očí, zkameníte.
 • Demetrie-Může se proměnit v bouřku a umí vrhat blesky.Dokáže vysát jakoukoli(v) moc, když jí vysají ten dotyčný zemře.
 • Cron(os)- Dokáže vysát jakoukoli(v) moc, když jí vysají ten dotyčný zemře.Vede Titány.Může vrhat ohnivé blesky.Zabíjel své novorozené děti, aby ho nepřipravily o moc.
 • Démon-Má vidění, chce slávu a ovládnout podsvětí, je to imbecil.Oživil Titány z ledu.
 • Titáni-Jsou z antického Řecka. Bohové pohřbení do ledu, jediný způsob jak je zastavit.Nejdou porazit. Před 3000lety je Starší dokázali zastavit jen, když pár smrtelníků vybavili obrovskou mocí, když smrtelníci chytili Titány, propadli pýše, prohlásili se za bohy a donutili svět, aby je uctíval, Starší přísahali, že se to nesmí opakovat.Zabíjejí Světlonoše kvůli schopnosti přenosu, chtějí zabít Starší.Dokáží sledovat přenosovou stopu Světlonošů.
 • Smrtelníci, obdaření obrovskou mocí od Starších-Byli to řečtí bohové Zeus, Afrodita, Athéna
 • Chris Perry-je z budoucnosti, ne tak moc vzdálené. Má schopnost telekineze.
 • Jak osvobodit někoho, kdo byl Methou proměněný v kámen: potřeba štěstí skřítků a vílí prach pak posypat zkamenělého vílím prachem přivolat na něj štěstí a bouchnout ho kladivem(sekerou, aby se rozbil kámen) a pokračovat dokud to nevyjde.
 • Kouzlo na obdaření někoho obrovskou(božskou) mocí(otevřít nádobu, kde je uložena a říct): ,,Ekré bojí achma nementok'' (zbavit moci se lze jen tak, že se otevře nádoba a víkem se namíří na osobu s mocí)
 • Paige-Bohyně války má trojzubec. Dokáže vytvořit iluzi boje(válečné hry).
 • Piper-Vláda nad zemí a přírodními elementy.Udržuje rovnováhu.
 • Phoebe-Bohyně lásky.
 • Kouzlo na přenesení se v duze(potřeba hůl skřítků): ,,Konjóra abopárlí''
 • Svatyně-Vytvořená Leem.Je to bezpečný chrám vytvořený k ochraně Starších. Titáni ji nevycítí, je před nimi skryta sítí vílích kouzel.
 • Starší-Žijí v celibátu.Dokáží se zneviditelnit.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.