BOS - 4.řada - 2.verze

16. února 2013 v 15:15 | Domi |  po celých řadách

Season 4

4x01- Znovu čarodějky první část + 4x02-Znovu čarodějky druhá část
 • Kouzlo na vrácení moci tří: ,,V tuto noc a tuto chvíli, vzývám vás staré síly, vraťte mi mou sestru a vraťte nám moc tří.''
 • Kouzlo na nalezení ztracené čarodějky: ,,Povstaň čarodějek moci, sílo ať povzneseš naše dílo, vzývám tě vrať se k nám, ať zas všechnu sílu mám.(Potom nasypat do kotlíku bylinky pak se říznout do prstu tak, aby tekla krev a říct:),, Krev za krev vzývám tě, krev za krev zpět volám tě.''
 • Kouzlo na vyvolání ducha(postavte pět modrých svíček do kruhu řekněte kouzlo:) ,,Slyš má slova, slyš mé steny, duchu mrtvé z druhé strany, zjev se po mé pravici, překroč věčnou hranici.''
 • Kouzlo na zničení Shaxe:,,Duchu vzdušných vírů, tady nemáš sílu, nezůstaň tu se svým zlem, smrt tě s tímhle kouzlem vem.''
 • Chrliče-(sochy -na kostelech atd.)ožívají, aby varovaly před zlem; když Zdroj vyjde na zem chtějí ho zahnat
 • Mytologické okno-Místo určené pro volbu, otvor-2dny, 48hodin , kdy lze novou čarodějku, která byla obdařena mocí dobra či zla zlákat na druhou stranu, musí to být její volba, ale může jí svést-lákat ji, když užije svou moc ke zlu bude z ní navždy démon
 • Odkrývací kouzlo(vzít předmět/který chceme očarovat/ do ruky např.:sluneční brýle a říct:) ,,Zaklínám vás kouzel síly, odhalte ty, co se skryly, předejte sílu věci té, rozpoznat zlo ukryté.''
 • Démoni cítí auru Zdroje, tak jim připomíná svou moc, svou sílu. Když se na ni nějaký démon soustředí může ho Zdroj podle toho najít.
4x03-Peklo přišlo o Fúrii
 • Fúrie-(podle Piper) kouřící děvky; mizí v kouři; V mytologii: Ženy s psí hlavou z pekla.; Mají modernější vzhled, ale stejný úkol:trestat původce zla; Nedělají rozdíly jdou po zlodějíčkovi stejně jako po vrahovi z pouhopouhé rozkoše zabít.; Ten, na koho se soustředí uslyší křik všech svých dřívějších obětí; Kouř fúrií zabíjí jen zlé, ale i u dobrých lidí probudí neočekávanou zlobu a vztek fúrií, ten narůstá až nakonec pohltí člověčenství a udělá z těch lidí fúrii. ; Nakažený se může vyléčit když: Musí se zavřít brána jeho tajemného vzteku.
 • Démon-podíval se a člověka hned spálil
 • Kouzlo na odstranění akné: ,,Ať se ten, co je pohrdaný promění v sen, a co ho hyzdí, ať z něj vyjde ven.''
 • Kouzlo na prodloužení lhůty: ,,Moje slova ať mu projdou myslí, ať se tvrdohlavec rozmyslí, ať přísnost jeho roztaje a prodloužení ať tu je.''
 • Banshee-ječící démon, je zuřiví a živí se bolem
 • Wendigo-druh vlkodlaka, ale horší
 • Kouzlo na zrušení kletby(jiného kouzla): ,,Vůdčí duchu vyslyš mě, zruš tu kletbu a to hned.Prosím a to hned.''
 • Kouzlo na přilákání fúrií/e(krev démona nebo někoho zlého kápnou do bílé hořící svíčky a říct:) ,,Sester moc zase sílí, po nevinných neviděna pílí, kdo slyšíš nás tak přijď blíž, přijď k nám přijď a spočiň již.Krev za krev vyslyš můj hlas, krev za krev a vrať se zas.''

4x04-Uveďte démona
 • Pipeřin kvíz: 1.)Jaký je po uvaření lektvaru nejlepší způsob uchování zbylých mořských šneků pro jejich další použití? A)nasolit B)pro cukrovat C)vyudit D)zmrazit si je
1.)Správná odpověď: D
 • Dračí dýka-má moc kdekoliv najít lidské duše
 • Lektvar na vyměnění těla: Vařit- do hrnce přidat-Drť z muchomůrek-pak říct co chceme (př.:co řekla Paige-alespoň jednou bych chtěla zkusit být Phoebe a nakopat někomu pořádně zadek) pak přihodit hrstku sole -zvrátit se to dá jen tak, že uvaříme stejný lektvar a řekneme: ,,Chci zase být s sebou hned!''
 • Limbus-mystická oblast mezi životem a smrtí; zde fyzické a metafyzické síly násobí; pokud je někdo zraněn a zůstane tam jeho rána se neprojeví-může tak doslova svou smrt navždy podvést
 • Bylinky: Koulkas-kouzelná bylina
Třezalka-léčivá bylina
Heřmánek-léčivý
Kakost-kouzelná bylina
Cupidův šíp-silně voní
Andělika-hlavně na ochucení ryb
4x05-Jde o velikost
 • Gemill nebo také Sběratel-znám svou vášní sbírat figurky jednoho druhu. Má tyčku, ze které vyšlehne modrý blesk a zmenší vás. Někdy v 70.letech pronásledoval čarodějku a její kouzlo ho přimělo skrývat se navenek i uvnitř. Vytvořil Fina z hlíny láká ženy Gamilovi do sbírky
 • Kouzlo na zničení Gemilla(Sběratele): ,,Myslí malý, velký zlem, teď bolest jiných, sám poznat měj.''
4x06-Nezapomenutelný rytíř
 • Šokař-démon, který žije v zásuvkách-ničí všechny elektrické přístroje
 • Zlá čarodějnice-zabije prince, ale až poté co otěhotní; -vzdorná, chytrá, nezávislá, paličatá; -mocná čarodějka, s řemeslem začala pozdě, ale rychle se je naučila; -má moc zaklínat živly; -je to minulý život Paige; -nesmí s princem počít dědice
 • Kouzlo, aby byl princ zamilovaný do minulého života Paige: ,,Přiveď mě a prince v jedno, ať konečně klesne na koleno, vzývám ho ať stane vedle jako milovaný ženich, jejž přisoudilo mi nebe.''
 • Kouzlo na otevření portálu do doby, kde žije princ: ,,Spoj mě a mého prince, do království ať se mi zachce, přenes mě do jeho časů, před sebou ať se netřesu.''
 • Kouzlo na zničení Šokaře: ,,Zmiz, to my čarodějky na tebe voláme a tím teď taky poslední ránu ti dáme.''

4x07-Vymývání mozku
 • Chameleón-Alaster -démon, který se umí změnit v cokoliv, aby tě sledoval; -když mu třeba zničíte končetinu, doroste mu; -když vybouchne -má zelenou krev
 • Kouzlo na zničení Chameleóna: ,,Zlo kryjící se nocí, toto kouzlo je mou mocí, přestaň měnit svou podobu, kouzlo tě pošle do hrobu.''
 • Kouzlo na přivolání Piper: ,,Čarodějek dobrých sílo, zastav zrádné kletby dílo, volaná ty přijď k nám blíž, přijď a nevzdaluj již(teď se říznout-pár kapek krve)krev za krev vzývám tě, krev za krev volám tě.''
 • Kouzlo na přenesení se k Piper-do její hlavy(utvořit kruh z pěti bílých hořících svíček a říct:) ,,Život za život, mysl k mysli našeho ducha ihned vyšli, naše duše na cestu jdou se dát, k té čí mysl chceme znát.''
 • Kouzlo na zbavení se moci(kolik čarodějek tolikrát se to musí říct:) ,,Odkud sem přišli tam je vrať, zatrať slova moc mou ztrať.''
4x08-Černý jako Cole
 • Baltazar-Démon vyšší třídy, zabíjí čarodějky někdy pomocí athame jindy nábojem energie jeho jméno je Baltazar. Cole ve své démonické podobě.
 • Démoni vyšší třídy mají lidskou podobu a krvácejí rudě ne zeleně. Jediný způsob jak zničit démona vyšší třídy je čerství lektvar z jeho těla.
 • Démon Saprofág-Démon Saprofág, který se na ulici živí ostatky obětí jiných démonů.Krvácí zeleně.
 • Třírohý srpek-je to dávný symbol čarodějek, může to být značka sabatu
 • Sajx-imituje Baltazara
 • Ničící lektvar na Sajxe: Uvaříme: vepřová nožička, mandragora, pak přidat Sajxovo maso(pozor když ho budete nandávat odmrští vás)

4x09-Polibek múzy
 • Múzy-Bytosti čistě ze světla, jejichž úkolem je vdechovat lidem vášně a tvůrčí sílu.Vedou nás jako andělé neviditelnou rukou inspirace. Když je múza na jednom místě příliš dlouho inspirace je pak příliš silná. Démoni necítí dotek múzy.
 • Kouzlo na vidění múz: ,,Jako tvůrčí víla, zjev se mi tvá síla, světlo jež ti svítí v líci, ať rozžehne zraku mého svíci.''
 • Prsten inspirace-umožňuje nositeli vidět a zajímat(věznit) múzy, byl stvořen proto, aby v případě potřeby soustřeďoval inspiraci, rudý kámen
 • Devlin -má velmi citlivé oči; -přemisťují se těkáním
 • Kouzlo na zničení čaroděje: ,,Zlo zákeřný je vrah, temného podsvětí syn, dobro vyslyš nás čarodějky své, když teď voláme, zlý čaroději zhyň.''
 • Kouzlo na přenesení do podsvětí: ,,Tvořivosti sílo, pomoz konat dílo, světlo tvé v prstenu nezáří, ať je teď rozzáří síla moci tří.''
 • Kouzlo na zneviditelnění múz: ,,Jako tvůrčí víla, zjev se mi tvá síla, světlo jež ti svítí v líci, ať rozžehne zraku mého svíci.''
4x10-Paige z minulosti
 • Clyde- jde přivolat jen tak, že ho naštvete; -démon dokáže otevřít vstup do minulosti; -můžete klidně něco pozměnit, ale pokud někdo zahynul tak i když uděláte změny tak tomu nezabráníte
4x11-Pod vlivem magie
 • Kouzlo pro lepší obrazotvornost(chytnout člověka, na kterého chceme použít toto kouzlo, za ruku a říct:) ,,Mysl a tělo ať vzlétnou do výše nevídané, rozumu jeho ať teď dostane se nové pravdy nečekané.'' (prodlouží končetiny-jsou natahovací)
 • Kouzlo na vyvolání mrtvé: ->Potřeby: Šalvěj, pět bílých svící a kadidlo ->Pak říct kouzlo: ,,Duchu milované Angely žádám si tvé vedení, žádám tě o spojení, zjev se mezi námi.'' když to nevyjde tak ještě: ,,Slyš má slova, slyš mé steny, duchu mrtvé z druhé strany, zjev se po mé pravici, překroč věčnou hranici. Duchu milované Angely žádám si tvé vedení, žádám tě o spojení, zjev se mezi námi.''
 • Krysí démon-Dokáže proměnit sebe i lidi v krysu. Může dát kolem krku červený kroužek, který dotyčnému uřízne hlavu.
 • Světlonoši-mají prach zapomnění, ale mohou ho použít jen v nejnutnějších případech (mohli by vymazat důležité věci-př.:něčí narozeniny atd.)
4x12-Ztraceno a spoutáno
 • Tyler(tajler)-Zapálí věci myšlenkou; -používá moc když se rozzlobí; - jeho moc sama o sobě není ani dobrá ani zlá; -jde vystopovat podle moci; -je to ohnivec; -Piper spoutala jeho moc
 • Prémiový lovci démonů-pohánění chamtivostí se démoni nižší třídy kvůli odměně nezastaví před ničím
 • Ohnivec-Ohnivec je krajně vzácný a kýžený(hodně bytostí po něm touží) kouzelný tvor. Jejich moc je vázána na jejich emoce, poprvé se projevuje v jinošském věku, často jsou cvičeni jako tělesná stráž Zdroje.(Zabije je a vezmi si jejich moc)
 • Ludlow(ladlou)-řídí démonskou akademii(ta je chráněna kouzlem); -zjevuje se jako blesk
 • Kouzlo na zrušení silového pole, které chrání démonskou akademii: ,,Kouzlo pryč, magický mám klíč.''
 • Kouzlo na zničení Ludlowa: ,,Svěží vánek razí cestu květů ve sny, Ludlow je zničený.''
4x13-Čarovné a nebezpečné
 • Zdroj-má jen půl tváře a na druhé straně kmenové znamení; -Obličej má znetvořený z bojů o moc, viděli ho jen nejvyšší démoni.; -Z propasti zešílel.
 • Propast-vtahuje sílu, když je někdo nakažený má tu moc on-jakmile na nakaženého použije moc má ji a původní majitel ji už nemá.Čím víc má kouzel, tím je silnější. Je v krabičce-schránce.
 • Strážci propasti-Propast stravuje veškerá kouzlo dobrá i zlá, proto jí střeží obě strany. Nedá se zničit, když byla vypuštěna naposled postarala se o zničení téměř všech kouzelných sil. Došlo k tomu před věky.Tenkrát muselo dobro a zlo spojit síly a všechna svá kouzla a přesto ji dokázali jenom uvěznit. Dobro a zlo ji spolu hlídají.
 • Jak propast znovu uvěznit: Dobro a zlo se musí spojit a přečíst nápis na schránce, kde je zadržována, to ji zase uvězní, a moc, kterou pohltila, se vrátí svým původním majitelům.
 • Soví pírko-přísada do lektvaru
 • Séra-věštkyně, která slouží Zdroji
 • Magický kruh-pět krystalů natočených na západ
 • Nachová-nach se rovná výbušné síle
 • Kouzlo na zakrytí zranění(v obličeji): ,,Ať se objekt její touhy vrátí k ní a její trápení ať víc nikdo nevidí.''
 • Kouzlo na přivolání moci čarodějek: ,,Moci čarodějek vstaň, kouzlo mocné hned se staň, voláme tě přijď k nám blíž, přijď a zůstaň již.''
 • Kouzlo na zničení Zdroje: ,,Prudance, Patriš, Penelopo, volám k ním sílu lásky a světla, ať vaše moc stojí na straně naší, aby pak Zdroj všeho zla ze světa smetla.'' Pozn.:Jména jsou tak, jak se vyslovují(píší se asi takto: Prudence, Patricio, Penelopo-zmizí v nicotě)
 • Kouzlo na uvěznění propasti zpět do skříňky(zlo a dobro se musí chytnout za ruce a říci:) ,,Aboleo extium kábium dů externias.''
4x14-Tři podoby Phoebe
 • Nějaké kouzlo, co říká nový Zdroj: ,,Devéčo fóso geveleo geveola''
 • Kerzán-snaží se zaujmout místo Zdroje, je jeho nepřítel; -byl vykázán z podsvětí za pokus o převrat
 • Kouzlo na zodpovězení otázky(otázku napište na papír , ten papír zapalte a přitom říkejte:) ,,Mám slabou vůli však silnou lásku, odpověď hledám na otázku, ať slova stráví oheň teď a v srdci svém, ať najdu odpověď.'' (vyvolá minulé a budoucí já)
 • Kouzlo na zničení Kerzána: ,,Z lůna když vyvrhlo tě peklo, na zemi se vše tě zřeklo, mít tě nechce ani nebe, zhyň, ať uchráníme sebe.''
4x15-Svatební kolotoč
 • Démon Lazar-jakmile je zabit musí se jeho ostatky zakopat, aby se nevzkřísil; -vzácný démon vyšší třídy s telekinetickou mocí; -je tím silnější, čím déle je mimo hřbitov
 • Olej pačuli-pro vyrovnanost a klid
 • Heřmánek-pro uvolnění nervů
 • Kouzlo na opupínkování obličeje: ,,Sumum suplicium diabolus infernum nebokácia bekáta.''
 • Kouzlo na opupínkování obličeje: ,,Ať se objekt její zloby rychle rozplyne a důvod její ať už nevidíme.'' (pupínky zmizí a na koho to použijeme stane se neviditelným)
 • Kouzlo na zviditelnění(napsat kouzlo na papír, a zapálit bílou svíčku a říci:) ,,Vůdčí duchu slyš prosbu mou, zruš to kouzlo, ať nejsem tvou.'' (až se to dořekne papír spálit od svíčky)
 • Séra-zabíjí jen když je to nezbytné
4x16-Páté kolo u vozu
 • Broukři síly-bílá koule(démonická síla), někdy využívají lidi jako sklad síly dokud nenajdou kupce, tak mají klid od zlodějů. Lidská bytost posedlá démonickou silou je zmatená, pak vyděšená, paranoická, násilná a nakonec zemře-není-li té síly zbavena-existuje na to lektvar
4x17-Zachraňte vojína Lea
 • Julie-právní dokumenty, které jako koncipientka zná rešerše administrativu-před soudní,soudní, žaloby, odvolání.Rychlost diktátu 120slov za minutu, rychlost letu přes město 30mil za dvě sekundy, démonská moc ohnivé koule a proměny,poslední vražda před dvěma roky, její služby jsou obvykle diskrétnější, dokáže měnit hlas.
 • Cole-monogamní démon
 • Kouzlo na zničení duchů(kouzlící musí být ve stejné sféře s duchem-musí být mrtvý): ,,Popel popelem, duch duchem vem jejich duši, ať pozře je zem.''
4x18-Kousni mě
 • Kouzlo na zničení Harpie: ,,V bolesti, kterou tě teď zatrácíme, démona pošli na onen svět.''
 • Harpie-byla imunní vůči moci Piper
 • Upíři-Upíři útočí v lidské podobě a ne jako roj netopýrů. Upíři byli z podsvětí už dávno vypovězeni, teď patří do úplně jiné společnosti. Prodali Zdroj nepřátelům. Chtějí ovládnout podsvětí. Když se zabije královna upírů zahynou potom všichni i ti malí upíři. K přeměně na upíra dochází pokud vás kousl až potom co ochutnáte krev někoho jiného. Upíři jsou imunní vůči čarodějkám. Rychle se množí. Svěcená voda je zažene-bojí se jí. Zabije je dřevěný kříž zabodnutý do srdce.
 • Mantikora-kouše, ale nelétá
 • Fénix-létá, ale nekouše
 • Chupacabra(Čukakabra)-létá a kouše ovšem jen dobytek
4x19-Jsme na návštěvě u čaroděje
 • Čaroděj-Zdroj před staletími téměř vyhubil jeho rod, chce se mu pomstít. Umí dělat přeludy. Má hůl se, kterou když 2x rychle za sebou klepne do země, může si tím splnit téměř každé své přání. Někteří čarodějové jsou zlí.
 • Grimoire(Grimvár)-kniha stínů zla, Zdroj musí položit ruku na tu knihu a složit přísahu jinak nezíská moc, v tajné komoře ho střeží jeho osobní garda. Chrání se před dobrem. Je v něm kouzlo, které posvětí zbraň , takže s ní jde zabít Zdroj.Kdo s ní Zdroj zabije, sám se stane Zdrojem a bude mít kouzelnou moc vzkřísit svůj lid
 • Vrhat oheň je schopnost démonů nejvyšší třídy.
 • Na vyvolávací kouzlo potřeba krev vyvolávaného.
 • Kouzlo na převedení moci Zdroje z jedné osoby na druhou(říznout do ruky tomu kdo má moc a tomu kdo ji chce spojit krev/musí se prolít krev, aby kouzlo správně působilo/poté kruh z 6-ti černých hořících svíček a uprostřed Grimoire a říct kouzlo:) ,,Malus into exitus omne malus into exitus omne malus into exitus omne malus into exitus omne''
4x20-Ať žije královna
 • Kouzlo k temnému rituálu: ,,Tuas superióres vires honoró étepé ídis kaució''
 • Malik-démon, zabil ho Zdroj(Cole)
 • Pustina-Zde končí všichni zničení démoni. Žije zde tvor, který se živí jejich mocí.
 • Cole-démon s duší, jediný v celém vesmíru
 • Kouzlo na zničení Zdroje: ,,Průdánc, Patrišo, Penelopo, Melindo, Astrid, Heleno, Lauro a Grejs, Halliwellovy čarodějky stůjte při nás, zničte démona zla, hned v tento čas.'' Pozn.:jména jsou tak, jak se čtou(asi by měli být takto Prudence, Patricio, Penelopo, Melindo, Astrid, Heleno, Lauro a Grace)
4x21-Prokleté těhotenství
 • Seer(Séra)-Sloužila už mnoha Zdrojům, mezi námi žije už tisíc let. Je imunní vůči kouzlům a je démonem nejvyšší třídy.
 • Kouzlo na uklizení po výbuchu démona: ,,Ať příčiny obav jeho se změní a po činu stopa tu k vidění není.''
 • Nějaký démon-Je uvězněn ve Zdrojově žaláři, již staletí svou moc nepoužívá, byl odsouzen strávit věčnost sám v kleci(je ukovaná z nerozbitného kouzla, nikdo z ní neuprchne).Démon, který pohlcuje světy.Podle tradice se jedná o obra, jehož tělo sloužilo jako průchod do jiných dimenzí, jelikož byl před staletími uvězněn, nikdo si není jist ani jeho jménem ani tím zda vůbec žije.Není čím ho zničit, Zdroj se cítil natolik ohrožen, že ho odsoudil k živoření v kleci.
 • Kouzlo na odebrání dítěte: ,,Nechte maličkých přijíti ke mně, neboť jejich jest království.Růžový kruh to je příroda, touha a plodnost, poklekni. Dej mi sílu, dej mi tu moc, to dítě vzít si v tichou noc, temná sílo vem svůj lup, do mne s ním pak vkroč a vstup.''
 • Kouzlo na korunovaci Zdroje: ,,Ať z tvé duše proudí zlo všeho světa a temnota a vstoupí na místo světla una omus omnentum etvas etferetisol destré una omus omnentum etvas etferetisol destré.'' poté přísaha nového Zdroje(musí položit ruku na grimoare a říci): ,,Ošedé thóna domos ómnekvas mererepáde béna''
 • Kouzlo na přivolání čarodějky(přenese jí to k vám): ,,Moci čarodějek vstaň a nevídané hned se staň.''
 • Kouzlo moci tří-na osvobození: ,,Moci tří teď propusť nás. Moci tří teď propusť nás. Moci tří teď propusť nás. Moci tří teď propusť nás. Moci tří teď propusť nás. Moci tří teď propusť nás. Moci tří teď propusť nás. Moci tří teď propusť nás. Moci tří teď propusť nás. Moci tří teď propusť nás. Moci tří teď propusť nás. Moci tří teď propusť nás. Moci tří teď propusť nás.''
 • Grimoare-je hluboko ve skále v západních Andách
4x22-A kam teď?
 • Anděl osudu-Má moc zastavit čas na jak dlouho chce a velké území. Je mimo moc všech-je imunní. Vidět anděla osudu zasahovat je velmi vzácné.
 • Kouzlo: najdi ztracenou lásku(kruh z pěti hořících svíček sedněte si dovnitř a řekněte:) ,,Ať jsi kdekoliv, lásko má čas i dálku má duše i srdce teď překoná.''
 • Zpětné kouzlo ke kouzlu najdi ztracenu lásku: ,,Vrať se lásko, ať kdekoli(v) jseš, časem a prostorem tady se zjev.''
 • Jakmile plamen zhasne kápnout trochu vosku ze svíčky na křišťál, když pak tento křišťál posvětíš najdeš s jeho pomocí hledaného
 • Jackman-potomek lovců čarodějek, upaluje je na hranicích
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.