Září 2011

The Pretty Reckless - Make Me Wanna Die

17. září 2011 v 6:00 | Domi |  Písničky
Písnička, která se mi celkem líbí-Make me wanna die od The Pretty Reckless

Oriové

13. září 2011 v 6:00 | Domi |  Oriové

Oriové

  • Jsou velmi mocní, bohové to nejsou, pokud jsou vyššími bytostmi mají zkrátka jen více znalostí.
  • Doci:,,Co jiného je bůh než bytost, kterou vzývají jeho věřící.Vědění, moc a pochopení.''
  • Oriové získají moc z nižších úrovní, jednoho dne budou natolik silní, že všechny ostatní zničí.Tváří v tvář takovéto hrozbě je zásada nevměšování se absurdní

Historie 3. verze

9. září 2011 v 6:00 | Domi |  Historie
Před dávnými věky tvořili Oriové a Alterané jedinou společnost, byli to lidé na cestě k povznesení, ale měli spolu filozofické spory. Oriové postupně čím dál, tím víc propadali svojí víře. Alterané věřili ve vědu. Oriové je chtěli vyhladit, a místo války Alterané postavili loď a opustili svou galaxii. Jak Alterané tak Oriové se povznesli. Oriové šíří svou víru-Počátek-mezi další generaci, kterou stvořili. Ano, ale základní premisa jejich víry, všechno v co věří ti, kteří je uctívají, je lež. Oriové nenabízí svým stoupencům povznesení, museli by se dělit o sílu, kterou vysávají z uctívačů.-Dochází k přenosu energie k Oriům, který funguje proto, že na ně člověk věří.->Je to dost složité, ale možné, a aby to mělo účinek vyžaduje to, aby se velké množství lidí vzdalo své vůle. Nicméně právě tohle je ten hlavní důvod proč Antikové tak silně a pevně věří na nezasahování na nižších úrovních bytí. Pokušení zmanipulovat nižší formy života v nějakém řádu pro vlastní zájmy by vedlo ke stejnému zneužití. Oriové se posilují tím, že vysávají životní sílu každého člověka, který se jim podvolí, nevědomky, a ten slib následného spasení vede nevyhnutelně k naprosto zbytečné smrti, protože se nijak nesnaží o vlastní osvícení, aniž by je vedli Oriové. Převorové to nevědí a nepodílí se na tom, jsou to jen pěšáci-čí více světů konvertují, tím jsou Oriové mocnější. Antici je nezastaví, není vůbec jisté jestli by takový čin vedl k vítězství ani jestli je takové úsilí pro povznesené tím správným krokem k dalšímu osvícení. Pokud by naše Galaxie podlehla a podrobila se Oriům, bylo by to pro všechny zlé.

Damaris

5. září 2011 v 6:00 | Domi |  Oriové

Damaris

  • jeden z převorů
  • měl ženu Adinu
  • syny Džejdn a Alo


Rozhovor převora a Orlina

1. září 2011 v 6:00 | Domi |  Historie

Rozhovor převora a Orlina:

Převor: ,,Život a smrt, světlo a stín, naděje a zoufalství, svět byl roztržen a toho dne se zrodili Oriové. A nenávist těch, kdož sešli z pravé cesty se rozplevelila v temných koutech Avernika, kam byli svrženi.
Orlin:,,Fakt, že Oriové ještě nikdy nikoho nepovznesli.''
Převor: ,,A pohlceni nenávistí trávili vše, čeho se dotkli. Šířili smrt, temnotu a zoufalství. Duše jejich obětí nepoznali míru,dokud nepřišli Oriové s poselstvím:,,Spěte, neboť konec se blíží. A toho dne všichni budou plesat až Oriové přijdou a zničí je.´´''
Orlin: ,,Převor řekl proč Oriové přichází do této Galaxie.->Přicházejí sem zničit Antiky.''