Leden 2010

planety part 6 část 1/1

10. ledna 2010 v 6:00 | Domi |  planety

Galaxie z 1. série Stargate Universe

Planety v této kategorii jsou zatím označovány pouze neoficiálním kódem. Pro žádnou planetu v této galaxii nebylo dosud použito žádné jméno. Planety je označovány SGU xxx (z čehož SGU je zkratkou pro seriál Stargate Universe, a poté následuje trojciferné číslo. První označuje číslo série, následující dvě poté číslo epizody.
PlanetaOznačení SGCAdresa hvězdné brányPoznámky
SGU 103Pouštní planeta. Byla první planetou v této galaxii, kterou navštívili lidé ze Země, kteří uvízli na antické lodi Destiny. Hledali zde látku, která by mohla sloužit jako filtry k výrobě vzduchu. Žije zde podivná, nehumanoidní forma života, která se nepozorovaně dostala na palubu Destiny, a později spotřebovávala zásoby vody.
SGU 104Plynný obr, který posloužil lodi Destiny jako odrazový můstek. Když Destiny přišla téměř o veškerou energii, opustila FTL v této planetární soustavě, a otřením o atmosféru tohoto plynného obra se nasměrovala k místní hvězdě, kde nabrala novou energii. V této soustavě se nacházejí ještě minimálně další tři planety. Jedna z nich je příliš teplá, druhá příliš studená, a na té třetí (SGU 105) je možné přežít, i když jsou teploty na povrchu vesměs pod nulou.
SGU 105Planeta ve stejné planetární soustavě jako plynný obr SGU 104. Tato planeta je patrně jedinou v tomto systému, na které by mohl člověk přežít. I když zde teploty bývají většinou pod nulou, zamířila k ní skupina lidí z lodi Destiny, kteří zde měli dožít své životy. nakonec se tak nestalo, protože Destiny získala novou energii z místní hvězdy.
SGU 106Ledový svět, na kterém se lidé z Destiny snažili získat nějakou pitnou vodu. Podmínky na planetě jsou velmi nehostiné, a bez skafandru zde nelze přežít. Většina vody byla navíc jedovatá, a hledání pitné bylo obtížné. Nakonec však byla voda nalezena, ale později se ukázalo, že se v ní nacházeli latenstní formy bakterie, která nakazila celou posádku lodi, a málem všechny pozabíjela. Na tuto planetu byla přemístěna forma života, která se na Destiny dostala z pouštní planety (SGU 103), a na Destiny spotřebovávala značné množství vody.
SGU 108Planeta, kde je brána umístěna v rozlehlé a husté džungli. Žije zde velmi nepřátelská forma života, která vylézá ven jen v noci. v době kdy planetu navštívili lidé z Destiny, probíhali na místní hvězdě erupce, které později zapříčinili, že se brána spojila sama se sebou v minulosti, což se ukázalo jako velmi nápomocné, když byla posádka lodi nakažena bakterií z vody, a místní nepřátelský živočich jedinou nadějí na lék.
SGU 110První planeta v této galaxii, kde se tým z lodě Destiny setkal s mimozemskou technologií. Bylo zde nalezeno menší plavidlo, které neodpovídalo žádné známé technologii. V okolí hvězdné brány se nacházela pouze poušť. Plukovník Young zde ve vzteku zanechal Dr. Rushe, který na něj předtím hodil vraždu člena posádky.

planety part 5 část 1/1

9. ledna 2010 v 6:00 | Domi |  planety

Orijská Galaxie

PlanetaOznačení SGCAdresa hvězdné brányPoznámky
CelestisDomovská planeta Oriů v jejich galaxii. Původně na této planetě žili i předkové Antiků, Alterané, možná proto si zde, na pláních Celestis postavili Orijové svůj palác.
Ver EgerPlaneta obydlená lidskou civilizací, zotročenou Orii.

planety part 4 část 1/1

8. ledna 2010 v 6:00 | Domi |  planety

Galaxie Ida

  • Planety či měsíce, které byly zcela zničeny, jsou vyznačeny kurzívou.
PlanetaOznačení SGCAdresa hvězdné brányPoznámky
HallaAsgardská planeta, dávno opuštěná. Byla použita jako místo, kam Asgardé nalákali všechny replikátory, a poté planetu uzamknuli zařízením na dilataci času. Planeta byla nakonec zničena.
OrillaNový domovský svět Asgardů, kam se přestěhovali z planety Othala, kterou museli opustit kvůli replikátorům. Planeta byla bohatá na neutronium. Orillu zničili sami Asgardé, pravděpodobně byli v té době všichni přítomni na povrchu.
OthalaStargateGlyph11.svgStargateGlyph27.svgStargateGlyph23.svgStargateGlyph16.svgStargateGlyph33.svgStargateGlyph03.svgStargateGlyph09.svgPůvodní domovská planeta Asgardů, kterou byli nuceni opustit poté, co již nebylo možné zadržovat útoky replikátorů.

planety part 3 část 1/1

7. ledna 2010 v 6:00 | Domi |  planety

Galaxie Pegasus

  • Planety či měsíce, které byly zcela zničeny, jsou vyznačeny kurzívou.
PlanetaOznačení SGCAdresa hvězdné brányPoznámky
AthosAtlantisGlyph10.svgAtlantisGlyph07.svgAtlantisGlyph34.svgAtlantisGlyph26.svgAtlantisGlyph28.svgAtlantisGlyph20.svgDomovská planeta Athosanů.
AsurasM7R-227Domovská planeta Asuranů. Zničena v bitvě.
BallkanDomovský svět Ballkanů.
BelsaPlaneta, kam odešlo několik přeživších Sateďanů.
DaganDomovská planeta Daganů. Jedna z bývalých základen Antiků. Nacházelo se zde ZPM.
DorandaPlaneta, kde před tisíci lety postavili Antikové mocnou zbraň, která byla z povrchu schopna sestřelovat wraithské lodě. Planeta byla obývána Doranďany, blíže nespecifikovanou technologicky vyspělou kulturou. Planeta byla spolu s celou její planetární soustavou zničena při pokusu Rodneyho McKaye opět zbraň aktivovat.
EdowinPlaneta, na jejíž oběžné dráze se navzájem zničily dvě wraithské mateřské lodě.
HoffDomovská planeta Hoffanů, lidské civilizace která vyvíjela způsob jak odolat Wraithům. Jejich odhodlání je nakonec vyhubilo.
JenevPlaneta, jež byla obydlená, ale její obyvatelé nechtěli mít s lidmi z Atlantis nic společného.
LanteaATL-984StargateGlyph19.svgStargateGlyph21.svgStargateGlyph02.svgStargateGlyph16.svgStargateGlyph15.svgStargateGlyph08.svgStargateGlyph20.svg
AtlantisGlyph11.svgAtlantisGlyph17.svgAtlantisGlyph13.svgAtlantisGlyph22.svgAtlantisGlyph09.svgAtlantisGlyph01.svg
Planeta, na které nalezli pozemšťané město Atlantis. Je z většiny pokrytá oceánem, ale má i malé kousky pevniny. Žijí zde vodní savci.
ManariaDomovská planeta Manarianů.
New AthosNová planeta Athosanů, kam byli evakuováni z Atlantis.
M12-578Jedna z planet, kam se mohlo přemístit město Atlantis z planety Lantea.
M1B-129Planeta, kde bylo nalezeno wraithské zařízení způsobující halucinace.
M1K-439"Planeta vodopádů", jak ji nazval poručík Aiden Ford.
M1M-316Planeta předpokládaná jako možná pro vytvoření stanoviště Alfa. Zamítnutá kvůli formě života podobné tyranosaurovi.
M2R-441Planeta, kde se Wraith jménem Todd setkal s týmem z Atlantis.
M2S-445Planeta, kam chtěl Wraith jménem Michael přivézt Teylu. Záchranný tým sem však dorazil dříve, a dostal se do pasti.
M34-227Planeta, na které Asurané naklonovali Elizabeth Weirovou.
M35-117Planeta, na které přistálo město Atlantis poté, co byli kvůli Asuranům nuceni opustit planetu Lantea.
M3A-716Planeta v blízkosti galaktického mostu bran.
M3B-242Planeta v blízkosti galaktického mostu bran.
M3D-293Planeta v blízkosti galaktického mostu bran.
M3E-265Planeta v blízkosti galaktického mostu bran.
M3R-428Planeta s nepoužívanou hvězdnou bránou na orbitě, která byla poté použita jako článek v galaktickém mostu bran.
M3X-387Domov krystalické formy života, která dokázala zabíjet skrze násilné sny.
M44-5YNPlaneta, na které měla základna Atlantis expedici. Planeta prochází globálním oteplováním. Brána byla zaplavena, expedice patrně zahubena, a Sheppardův tým zde na několik hodin uvíznul.
M4F-788Neobydlená planeta, součást galaktického mostu bran, ze které Wraithové podnikli útok na stanici Midway.
M4H-212Planeta předpokládaná jako možná pro zřízení stanoviště Alfa. Zamítnutá kvůli aktivitě Geniiů.
M4X-337AtlantisGlyph02.svgAtlantisGlyph05.svgAtlantisGlyph15.svgAtlantisGlyph08.svgAtlantisGlyph31.svgAtlantisGlyph33.svgPlaneta, kam byla poslána energetická bytost, která byla tisíce let uvězněná v zařízení na Atlantis.
M5S-224Domovská planeta podivné "mlhové" formy života.
M5S-768Planeta, jejíž populace byla vyhubena Asurany, kteří se tak snažili zničit všechnu potravu Wraithům.
M6H-491Planeta, na které se poprvé setkali s Luciusem Lavinem.
M6R-214Planeta, v jejíž blízkosti zničili Wraithové asuranskou loď.
M6R-125Planeta v blízkosti Mostu bran.
M6R-867Zničená planeta, kde Geniiové nastražili na SG týmy spoustu pastí.
M7G-677Planeta obývána lidskou kulturou dětí. Tisíce let je ochraňovalo antické EM pole. Nacházelo se zde ZPM.
M85-393Planeta předpokládaná jako jedna z možností pro zřízení stanoviště Alfa. Zamítnutá kvůli vysokým denním teplotám.
M8R-169Planeta kterou pokrývá ledový oceán.
OlesiaDomovská planeta Olesianů, lidské kultury, která měla s Wraithy smlouvu. Jejich brána byla umístěna na vězeňském ostrově.
P3M-736Planeta s vysokou hladinou ultrafialového záření, kde Ronon Dex zajal Shepparda a Teylu.
ProculusPlaneta obývaná lidskou kulturou a chráněná antickou ženou Chayou Star, která sem byla za trest poslána Antiky, aby planetu navždy chránila.
Sarif SurZničená planeta, kde Ronon spolupracoval se Sateďanem Tyrem.
SatedaP3R-534AtlantisGlyph27.svgAtlantisGlyph24.svgAtlantisGlyph18.svgAtlantisGlyph04.svgAtlantisGlyph15.svgAtlantisGlyph34.svgDomovská planeta Sateďanů, tedy i Ronona Dexe. Byla zničená ve válce s Wraithy.
TalusPlaneta kdysi patrně obývaná Antiky. Nachází se zde zařízení emitující záření, které blokuje symptomy nemoci, v galaxii Pegasus známé jako "druhé dětství". Sheppardův tým sem vzal Rodneyho McKaye, který na tuto nemoc umíral. Na této planetě zemřel Rononův dědeček.
TaranisDomovský svět Taranianů. Planeta byla dříve antickou základnou, a pod zemí byla zanechána válečná loď, nazývaná později Orion. Planeta byla postižena silnou sopečnou čiností a byla evakuována.
VadeenaDomovská planeta Vadeeňanů, lidu Davose, jenž měl schopnost vidět střípky z budoucnosti. Tím dlouho chránil svou vesnici před Wraithy, a nakonec pomohl i lidem z Atlantis.

planety part 2 část 4/4

6. ledna 2010 v 6:00 | domi |  planety
PX3-595Domovský svět Tiernodů, primitivní severské kultury, chráněné Asgardy.
PX9-757StargateGlyph29.svgStargateGlyph13.svgStargateGlyph14.svgStargateGlyph24.svgStargateGlyph36.svgStargateGlyph17.svgPlaneta, kde Apophis budoval nový typ mateřské lodi.
PXY-887Planeta obývaná primitivním indiánským lidem, které ochraňovali mimozemšťané, kteří si říkali Duchové.
PY3-948Planeta sloužící jako centrum goa'uldské skupiny Linvers, kteří byli vyhubeni virem který vytvořil Ma'chello.
ReetaliaDomovský svět mimozemského druhu Reetou.
RevannaHlavní základna Tok'rů poté, co byl zničen Vorash. Byla napadena Goa'uldem Zipacnou, který v té době sloužil Anubisovi.
RolanPlaneta v blízkosti místa, kde SG-1 zničila transport Lucianské aliance, který převážel dodávku kassy.
Sahal / Valos CorStargateGlyph29.svgStargateGlyph18.svgStargateGlyph19.svgStargateGlyph20.svgStargateGlyph21.svgStargateGlyph22.svgJedna ze tří planet, kde Merlin a jeho rytíři hledali Svatý grál.
SartorusPlaneta Jaffů, kde orijský převor způsobil zemětřesení, aby je donutil uznávat orijský Počátek.
SelenisPlaneta, u které Qetesh napadla Ba'alovu flotilu.
SeritaPlaneta v blízkosti Tollanu, které Tollánci dali k dispozici technologii, pomocí které se Seriťané později zničili.
Serras-DiaPlaneta, kde se Jacec a jeho dcera Vala Mal Doranv minulosti ukrývali.
SimarkaP3X-593Domovská planeta primitvní lidské kultury Shavadaiů.
TagreaDomovská planeta vyspělejší lidské kultury Tagreanů.
TalthusPůvodní domovská svět Talthusanů, který byli nuceni opustit, protože se dostal do fáze, kdy už se stával neobyvatelným.
TartarusStargateGlyph33.svgStargateGlyph28.svgStargateGlyph23.svgStargateGlyph26.svgStargateGlyph16.svgStargateGlyph31.svgPlaneta, kde si Anubis zřídil svou hlavní základnu, a kde vyráběl Kullské bopjovníky.
TegalusPlaneta, kde proti sobě bojují dva městské státy, Rand a Caledonia, z nichž jeden z nich dostal převahu v orisjké technologii, když uznal učení Počátku.
TichenorPlaneta, na jejímž třetím měsící se setkal Jacob/Selmak s Rak'norem a Teal'cem.
Tokerský světNový domovský svět Tok'rů ve filmu Hvězdná brána: Návrat, kde byla provedena poprava posledního vládce soustavy, Ba'ala.
TollanP3X-7763StargateGlyph06.svgStargateGlyph33.svgStargateGlyph27.svgStargateGlyph37.svgStargateGlyph11.svgStargateGlyph18.svgPůvodní planeta Tollanů, která se stala nestabilní po výbuchu blízké planety Serita. Tolláni byli evakuováni na planetu Tollana.
TollanaP4X-377StargateGlyph04.svgStargateGlyph29.svgStargateGlyph08.svgStargateGlyph22.svgStargateGlyph18.svgStargateGlyph25.svgNový domovsky svět Tollánů, který byl nedlouho poté, co ho obydleli napaden Goa'uldy.
Vagonbrei / Verus Gen BreeStargateGlyph03.svgStargateGlyph17.svgStargateGlyph02.svgStargateGlyph28.svgStargateGlyph19.svgStargateGlyph30.svgJedna ze tří planet, kde Merlin a jeho rytíři hledali Svatý grál. Její obyvatelé byli vyhubeni virem.
ValonPlaneta, kde měl Goa'uld Ti tajnou základnu.
VelonaP3X-636Domovská planeta zaniklé kultury Veloňanů. Antik jménem Orlin jim dal zbraň na obranu proti Goa'uldům, což se ostatním Antikům nelíbilo. Planetu si poté sami zničili.
Vis UbanP4T-3G6Planeta, kde Antikové začali budovat velké město, ale nakonec ho byli nuceni opustit kvůli vypuknutí neznáméí nemoci. Daniel Jackson se zde zhmotnil poté, co byl vyhnán Antiky.
VoliaP3A-194StargateGlyph04.svgStargateGlyph29.svgStargateGlyph08.svgStargateGlyph22.svgStargateGlyph09.svgStargateGlyph03.svgDomovský svět lidské kulrury Volianů, kteří začali obchodovat s Asheny.
VorashBývalá základna Tok'rů. Planeta i celá planetární soustava byla zničena.
VyusP2Q-463Domovská planeta Vyusanů.
Země (Tau'ri)StargateGlyph28.svgStargateGlyph26.svgStargateGlyph05.svgStargateGlyph36.svgStargateGlyph11.svgStargateGlyph29.svgDomovská planetaPozemšťanů a původní planeta všeho Lidstva, původní planetaAntiků.
Země světlaP3X-797StargateGlyph26.svgStargateGlyph02.svgStargateGlyph19.svgStargateGlyph24.svgStargateGlyph10.svgStargateGlyph32.svgPrimitivní, krásná a přátelská planeta, která byla napadena virem, který pozemští vědci zneškodnili. Obyvatelé jsou potomkyMínojské civilizace.

planety part 2 část 3/4

5. ledna 2010 v 6:00 | domi |  planety
P3X-584StargateGlyph14.svgStargateGlyphUnknown.svgStargateGlyphUnknown.svgStargateGlyphUnknown.svgStargateGlyphUnknown.svgStargateGlyphUnknown.svgPlaneta kde SG-1 nalezla Khaleka, superčlověka, uměle vyrobeného Anubisem.
P3X-595
P3X-774StargateGlyph32.svgStargateGlyph18.svgStargateGlyph12.svgStargateGlyph23.svgStargateGlyph07.svgStargateGlyph27.svgDomovská planeta Noxů.
P3X-866StargateGlyph04.svgStargateGlyph29.svgStargateGlyph10.svgStargateGlyph17.svgStargateGlyph36.svgStargateGlyph25.svgVodní planeta, pravděpodobně domov mimozemského druhu Oannes.
P3X-888Původní planeta Goa'uldůaUnasů, zkoumaná SG-1.
P3X-984StargateGlyph29.svgStargateGlyph05.svgStargateGlyph36.svgStargateGlyph06.svgStargateGlyph23.svgStargateGlyph20.svgPrvní pozemské stanoviště Alfa.
P3Y-229Planeta zničená Orii.
P4G-881
P4M-399Malá planeta na okraji galaxie Mléčná dráha, odkud SG-6 vyslala vyrování na loďDaedaluskteří ho poté předali na Atlantis.
P4X-233Planeta, kde SG týmy našli goa'uldskou transportní platformu.
P4X-639StargateGlyph12.svgStargateGlyph36.svgStargateGlyph23.svgStargateGlyph18.svgStargateGlyph07.svgStargateGlyph27.svgPlaneta, kde Antikové postavili zařízení pro cestování časem, zařízení, které poté uzamklo mnoho planet do časové smyčky.
P4X-650StargateGlyph09.svgStargateGlyphUnknown.svgStargateGlyphUnknown.svgStargateGlyphUnknown.svgStargateGlyphUnknown.svgStargateGlyphUnknown.svgPlaneta, kde se nacházelo třetí pozemské stanoviště Alfa.
P4X-884StargateGlyph33.svgStargateGlyph37.svgStargateGlyph39.svgStargateGlyph27.svgStargateGlyph10.svgStargateGlyph07.svgPlaneta s paranoidním obyvatelstvem, kde byla do mozků SG-1 implantována umělá intelignece URGO.
P5C-353Planeta, která se již dávno stala neobyvatelnou. Její obyvatelé svá vědomí uzavřeli do orbu, a poté se na Zemi snažili dostat do lidských těl.
P5S-117StargateGlyph35.svgStargateGlyph28.svgStargateGlyph23.svgStargateGlyph26.svgStargateGlyph25.svgStargateGlyph27.svgJedno z Ba'alových dolů na naquahdah.
P63-2031Planeta, kde se shromažďovali reetští rebelové.
P6X-437Planeta, kde tým SG-3 kontaktoval orijský převor, a měl zprávu pro SGC.
P7S-441Planeta, se SG-1 setkala s příslušníkem rasy Reol.
P7X-377Planeta, kde byla nalezena obrovská mayská pyramida a křišťálová lebka. SG-1 se zde také setkala s přáslušníkem druhu, který podle všeho válčil s Goa'uldy.
P8X-412Planeta kde měl Goa'uld Qetesh naquahdahový důl.
P9C-372StargateGlyph25.svgStargateGlyph08.svgStargateGlyph18.svgStargateGlyph29.svgStargateGlyph04.svgStargateGlyph22.svg
P9G-844Domovská planeta legendární skupiny Jaffů nazývanou Sodan.
P9J-333
P9X-391Planeta, kde tým SG-1 nalezl antické zařízení, které způsobilo, že tvorové žijící v jiných dimenzích byli viditelní i v naší dimenzi.
PangarDomovská planeta Pangaranů, lidské kultury, která věznila legendární tokerskou královcnu Egerii.
PB5-926StargateGlyph12.svgStargateGlyph36.svgStargateGlyph23.svgStargateGlyph28.svgStargateGlyph07.svgStargateGlyph27.svgPlaneta, kde Apofis ztroskotal v letounu.
PJ2-445Planeta, kde žije primitivní mimozemský druh v symbióze se zdejší flórou.
PraxyonPlaneta, kde se nacházelo zařízení, pomocí kterého Ba'al cestoval v čase ve filmuHvězdná brána: Návrat.
Proclarush TaonasStargateGlyph29.svgStargateGlyph03.svgStargateGlyph31.svgStargateGlyph34.svgStargateGlyph05.svgStargateGlyph17.svgVulkanická planeta obíhajícíčeveného obra, kde SG-1 získala ZPM pro antickou platformu.planety part 2 část 2/4

4. ledna 2010 v 6:00 | domi |  planety
KS7-535Ledová planeta, kam odešel plukovník Veselov, ve kterém se nacházel Anubis.
LangaraP9Y-4C3Domovská planeta Langaranů a Jonase Quinna. Je rozdělena na tři válčíci městské státy. Jonas je z Kelony.
LatonaP2A-018Domovská planeta lidské kultury, kterou ochraňovalo antické zařízení nazývané Strážce.
M4C-862Měsíc vzdálený 42,000světelných let od Země, domov podivné světélkující formy života.
MadronaDomovská planeta primitivních Madroňanů. Počasí na planetě bylo ovládáno mimozemskou technologií zvanouTouchstone.
MarloonMartouf přirovnával Roshiny oči k oceánům na této planetě.
MeronatPlaneta se dvěma slunci, kterou v minulosti navštívili Jasec a jeho dcera Vala Mal Doran.
NassyaP3X-382StargateGlyph18.svgStargateGlyph22.svgStargateGlyph34.svgStargateGlyph16.svgStargateGlyph20.svgStargateGlyph21.svgDomovská planeta primitivní lidské kultury Nassyánů, kteří byli napadeni Goa'uldy, a SGC je evakuovalo na jinou planetu.
OranDomovská planeta Oranianů.
OrbanStargateGlyph30.svgStargateGlyph02.svgStargateGlyph24.svgStargateGlyph28.svgStargateGlyph08.svgStargateGlyph10.svgDomovská planeta vyspělé lidské kultury Orbánců, jejiž život značně ulechčuje nanotechnologie a naquahdah.
P1-269Planeta viděná na skleněné mapě v epizoděThe Enemy Within.
P2A-347Planeta, na které ztroskotala evakuační loď z planety Talthus.
P2A-870Svět, kam přeskočila červí díra poté, co se na Zemi povedlo výbuchem odklonit červí díru na planetě s černou dírou (P3W-451).
P2R-866
P2X-338StargateGlyph34.svgStargateGlyph29.svgStargateGlyph18.svgStargateGlyph22.svgStargateGlyph25.svgStargateGlyph33.svgPlaneta s babylonským
zikkuratem, kde byl uvězněn Goa'uld Marduk v místním druhu zvířat.
P2X-555StargateGlyph28.svgStargateGlyph08.svgStargateGlyph16.svgStargateGlyph33.svgStargateGlyph13.svgStargateGlyph31.svgPůvodní cíl týmu SG-1 v epizodě "1969", vlivem sluneční erupce se SG-1 dostala do roku 1969.
P3-110Planeta viděná na skleněné mapě v epizoděThe Enemy Within.
P5-9950Planeta viděná na skleněné mapě v epizoděThe Enemy Within.
P3-575Planeta zmiňovaná jako možný cíl první cesty SG-1, stejně jako P3A-577.
P34-353JStargateGlyph38.svgStargateGlyph09.svgStargateGlyph28.svgStargateGlyph15.svgStargateGlyph35.svgStargateGlyph03.svgNacházela se zde základna Tok'rů.
P3A-577Planeta zmiňovaná jako možný cíl první cesty SG-1, stejně jako P3-575.
P3R-233StargateGlyph09.svgStargateGlyph02.svgStargateGlyph23.svgStargateGlyph15.svgStargateGlyph37.svgStargateGlyphUnknown.svgPlaneta, kde bylo nalezeno kvantové zrcadlo. Původně vyspělá civilizace zničená Goa'uldy. V paraelním vesmíru dostal Daniel Jackson varování před blížícími se loděmi Goa'uld.
P3R-272StargateGlyph21.svgStargateGlyph22.svgStargateGlyph03.svgStargateGlyph24.svgStargateGlyph31.svgStargateGlyph27.svgPlaneta, kde byla nalezena první antická pokladnice vědomostí.
P3S-114StargateGlyph04.svgStargateGlyph16.svgStargateGlyph07.svgStargateGlyph39.svgStargateGlyph09.svgStargateGlyph36.svgPlaneta ovládaná Ba'alem a řízená Zarin, tokerskou informátorkou.
P3S-452Goa'uldská planeta, kam generál Bauer vyslal SG-1 získat naquahdah.
P3W-451StargateGlyph19.svgStargateGlyph08.svgStargateGlyph04.svgStargateGlyph37.svgStargateGlyph26.svgStargateGlyph16.svgPlaneta jejíž slunce bylo vtaženo do černé díry.
P3K-546Planeta, kam cestovala SG-1 na konci filmuHvězdná brána: Archa pravdyP3X-116StargateGlyph21.svgStargateGlyph13.svgStargateGlyph26.svgStargateGlyph17.svgStargateGlyphUnknown.svgStargateGlyphUnknown.svgPlaneta kde Teal'c pomstil smrt Shau'nac, a zabil Goa'ulda Tanitha.
P3X-118StargateGlyph09.svgStargateGlyph26.svgStargateGlyph34.svgStargateGlyph37.svgStargateGlyph17.svgStargateGlyph21.svgPlaneta, ze které patrně pocházeli mimozemšťané z epizody Foothold, kteří skrze hvězdnou bránu napadli Zemi.
P3X-234StargateGlyph19.svgStargateGlyph04.svgStargateGlyphUnknown.svgStargateGlyphUnknown.svgStargateGlyphUnknown.svgStargateGlyph06.svgPlaneta, kam utekl tým SG-1 před replikátory z asgardské lodi Biliskner.
P3X-421První planeta, kterou v galaxii Mléčná dráhanavštívil orijský převor.
P3X-439Planeta, kde byla nalezena druhá antická pokladnice vědomostí.
P3X-513Planeta s vysokým stupněm ultrafialového záření, kde se kapitán týmu SG-9, Jonas Hanson hlásil za boha.
P3X-562StargateGlyph03.svgStargateGlyph28.svgStargateGlyph09.svgStargateGlyph35.svgStargateGlyph24.svgStargateGlyph15.svgDomovská planeta krystalické formy života, z velké části vyhubená Goa'uldy.
Planety part 2 část 1/4

3. ledna 2010 v 6:00 | domi |  planety

Galaxie Mléčná dráha

PlanetaOznačení SGCAdresa hvězdné brányPoznámky
AbydosStargateGlyph27.svgStargateGlyph29.svgStargateGlyph15.svgStargateGlyph32.svgStargateGlyph12.svgStargateGlyph30.svgDomovská planeta Abydosanů, primitivní lidské civilizace, derivované z pozemskýchstaroegypťanů. První planeta navštívená SG - týmem.
Adara IINacházela se zde tajná asgardská laboratoř kde pracoval Heimdall. Této planety se chtěl zmocnit Anubis, jenže přiletěla Asgardská flotila a zahnala ho pryč (konec páté řady).
AlarisPlaneta, kam byla otevřená červí díra když Jack a Teal'c hráli golf.
AltairP3X-989Domovská planeta Altairanů.
AmraDomovská planeta Amranů.
ArdenaNová domovstká planeta druhu Talthuňanů, kam se evakuovali z planety Talthus.
ArgosP3X-8596StargateGlyph24.svgStargateGlyph04.svgStargateGlyph20.svgStargateGlyph09.svgStargateGlyph15.svgStargateGlyph29.svgDomovská planeta Argosianů. Zde plukovník Jack O´Neill zestárl na více než sto let vlivem nanobotů, kteří se dostali do jeho těla.
AschenP4C-970Domovská planeta Ashenů.
Bedrosia / OptricaP2X-416StargateGlyph20.svgStargateGlyph04.svgStargateGlyph23.svgStargateGlyph29.svgStargateGlyph25.svgStargateGlyph37.svgDomovská planeta Bedrosianů a Optricků.
BP6-3Q1Vyhubená vyspělá planeta, kdysi domov lidské kultury, dnes obřích brouků, která napadli Teal'ca a přeměnili jeho DNA.
Burrockova planetaPlaneta s předindustriální lidskou civilizací, která cestuje bránou na planetu P3X-888, kde unáší primitivní Unase, a ty poté na své planetě používají jako otroky.
Cal MahPlaneta, kde Kytano formoval jaffské rebely. Později se ukázalo, že je to Goa´uld Imhotep, který zradil svého pána vládce soustavy Ti
CamelotPX1-767StargateGlyph20.svgStargateGlyph02.svgStargateGlyph35.svgStargateGlyph08.svgStargateGlyph26.svgStargateGlyph15.svgPlaneta, na které nějakou dobu žil Antik
Merlin. Byla také domovem krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu (devátá řada).
CartegoP3X-1279StargateGlyph29.svgStargateGlyph08.svgStargateGlyph18.svgStargateGlyph22.svgStargateGlyph04.svgStargateGlyph25.svgDomovská planety Byrsů.
Castiana / Taoth VaclarushStargateGlyph29.svgStargateGlyph03.svgStargateGlyph06.svgStargateGlyph09.svgStargateGlyph10.svgStargateGlyph16.svgJedna ze tří planet, kde Artuš a jeho rytíři hledali Svatý grál.
CeradorPlaneta kde Anubis napadl základnu vládkyně soustavi Kali a zničil jí dvě mateřské lodě.
ChulakStargateGlyph09.svgStargateGlyph02.svgStargateGlyph23.svgStargateGlyph15.svgStargateGlyph37.svgStargateGlyph20.svgDomovská planeta Apophisových jaffů, tedy i Teal'ca. Poté co byla osvobozena od Goa'uldů, zaútočili na ní Oriové (desátá řada).
CimmeriaP3X-974StargateGlyph11.svgStargateGlyph35.svgStargateGlyph22.svgStargateGlyph17.svgStargateGlyph06.svgStargateGlyph26.svgDomovská planeta Cimmerianů, které ochraňovali Asgardové pomocí Thorova kladiva, které muselo být pro záchranu Teal´ca zničeno. Asgardi tam později dali nové s výjimkou pro Teal´ca.
Cor'akPlaneta kde Teal'c pod Apophisovým velením napadl Arkada a zničil celou populaci.
DakaraKdysi antická planeta, poté zabraná několika Goa'uldy. Po porážce Goa'uldů se na čas stala centrem jaffských rebelů. Nacházela se zde mocná antická zbraň, která zastavila replikátory. Planeta byla zdevastována Orii.
DelmakVyspělá planeta, kterou poté napadl Goa'uld Sokar a anektoval jí. Po smrti Sokara zabral planetu Apophis, a poté Anubis.
Dar EshkalonNeobydlená planeta, kde se konala konference mezi vůdci jaffských rebelů. Tento mýting byl sabotován.
EdoraP5C-768StargateGlyph28.svgStargateGlyph24.svgStargateGlyph35.svgStargateGlyph09.svgStargateGlyph15.svgStargateGlyph03.svgDomovská planeta Edoranů, primitivní lidské kultury. V době přítomnosti SG-1 dopadl na povrch asteroid a Jack O'Neill zde byl na tři měsíce "uvězněn".
EntacPrimitivní planeta, na které podle Tok'ry Martoufa sídlilo tokerské hnutí odporu. Byla to však lest, kterou oklamal Apophise.
ErebusPlaneta, na které byla jaffskými otroky budována Goa'uldská mateřská loď.
EurondaStargateGlyph30.svgStargateGlyph27.svgStargateGlyph09.svgStargateGlyph07.svgStargateGlyph18.svgStargateGlyph16.svgDomovská planeta Euronďanů a Plodičů, dvou válčících lidských kultur. Z velké části již byla zdevastována ve válce, a atmosféra je tam nedýchatelná.
GalarDomovská planeta Galaranů, vyspělé kultury pod ochranou Asgardů.
GoronakPlaneta kde rebelští jaffové bojovali s vojsky Goa'ulda Moloca.
HadantePlaneta užívaná lidskou kulturou Taldoranů jako vězení. Není zde DHD. Neprávem sem byl odeslán tým SG-1.
Hak'tylPlaneta Jaffů Goa'ulda Moloca.
HankaP8X-987StargateGlyph30.svgStargateGlyph06.svgStargateGlyph24.svgStargateGlyph12.svgStargateGlyph14.svgStargateGlyph19.svgPrimitivní lidská planeta, v jejíž blízkosti se začala tvořit černá díra. Goa'uldka Nirrty vyhubila celé obyvatelstvo. Přežila jen dívka jménem Cassandra.
HebridanP4X-131Domovská planeta Hebriďanů a Cerakýnů.
HeliopolisPB2-908StargateGlyph27.svgStargateGlyph07.svgStargateGlyph15.svgStargateGlyph32.svgStargateGlyph13.svgStargateGlyph30.svgPlaneta, která byla v minulosti užívána k setkáním Aliance čtyř ras. Nacházel se zde portál se všemi jejich vědomosti, avšak celý chrám včetně hvězdné brány byl pohřben v oceánu. Na tuto planetu se dostal Ernest Littlefield při prvních pokusech s bránou. DHD zde ale bylo rozbité, tak tam zůstal uvězněn. SG-1 využila energie blesku k vytvoření červí díry.
Ikarus (základna)Základna SGC. Planeta tohoto typu byla SGC hledána dva roky. Bylo možné využít energii z jádra planety, a otevřít tak hvězdnou bránu na antickou loď Destiny v jiné galaxii. Planeta byla zcela zničena po útoku pravděpodobně Lucianské aliance.
JebannaPlaneta která byla často navštěvována Goa'uldy za účelem získávání hostitel.
JunaP3X-729StargateGlyph29.svgStargateGlyph08.svgStargateGlyph18.svgStargateGlyph22.svgStargateGlyph04.svgStargateGlyph25.svgPlaneta s primitvní lidskou kulturou, původně ovládaná Goa'uldem Heru Urem, poté Kronosem.
K'TauP39-865StargateGlyph18.svgStargateGlyph02.svgStargateGlyph30.svgStargateGlyph12.svgStargateGlyph26.svgStargateGlyph33.svgPlaneta s lidskou kulturou, kterou chránili Asgardové.
KallanaStargateGlyph06.svgStargateGlyph16.svgStargateGlyph08.svgStargateGlyph03.svgStargateGlyph26.svgStargateGlyph25.svgPlaneta obydlená bývalými jaffy Goa'ulda Kronose. Byla zničena při stavbě první orijské superbrány.
KatanaPlaneta, kde v minulosti obchodovala Vala Mal Doran.
KhebP9C-292StargateGlyph26.svgStargateGlyph35.svgStargateGlyph06.svgStargateGlyph08.svgStargateGlyph23.svgStargateGlyph14.svgDuchovní planeta, která je pro jaffy posvátným a legendárním místem. SG-1 se zde poprvé setkala s antickou ženou nazývanou Oma Desala.
Kresh'taPlaneta, kde se setkali vůdci jaffských rebelů. Jejich setkání bylo napadeno Goa'uldy.Planety ve stargate part 1

2. ledna 2010 v 6:00 | domi |  planety

Planety ve Hvězdné bráně

Diagram vysvětlující způsob výpočtu adresy hvězdné brány/planety ve vesmíru.
Toto je seznam planet z fiktivního světa Hvězdné brány.

Seznam nezahrnuje animovanou sérii Stargate Infinity, která není považována za oficiální.
Hlavním záměrem světa Hvězdné brány bylo objevování a průzkum planet skrz mimozemské zařízení zvané "hvězdná brána" (v naší galaxii známé hlavně jako Sha'pa'ai, v galaxii Pegasus poté převážně jakoKruh Předků). Velká část těchto planet je obývána lidskými kulturami pocházejícími ze Země, a to hlavně přičiněním Goa'uldů v naší galaxii, a Antiků v galaxii Pegasus.

Velitelství Hvězdné brány (SGC)

Z počátku, ihned po založení programu SGC byli vysílány průzkumné týmy s označením SG. Ty zpravidla na cizí planetu předcházelo průzkumné zařízení zvané MALP, které mělo vyhodnotit bezpečí na planetě, atmosféru nebo přítomnost zařízení DHD. Po několika letech, kdy Země čelila útokům nejen ze strany Goa'uldů, bylo nutností začít stavět také vesmírné lodě. I ty později víceméně posloužili k průzkumu cizích planet.

Hvězdná brána

Hvězdná brána je zařízení, které vytvoří červí díru směrovanou k jiné hvězdné bráně. K tomu slouží sedmimístná adresa planety, která je počítána podle hvězd. Šest z těchto sedmi míst připadají na lokaci planety ve vesmíru, sedmé je poté výchozím bodem z planety, kterou cestovatel opouští. Hvězdná brána je však schopna vytočit až devítimístnou adresu. Pokud má adresa brány osm symbolů, je poté sedmý symbol odkazem do jiné části vesmíru, zpravidla do jiné galaxie, a osmý je poté výchozím bodem. Adresa s devátým symbolem vede na Antickou loď Destiny, která cestuje rychlostí světla a nelze se na ni dostat jinak. Poprvé bude tato adresa použita v prvním dílu nejnovějšího seriálu Stargate: Universe.

Jména planet

Ne všechny planety navštěvované SG-týmy jsou obydlené, některé jsou dokonce již neobyvatelné. Pokud průzkumníci na cestě narazí na osadu či dokonce město, je zpravidla řečeno jméno planety, nebo je odvozeno z názvu místních obyvatel. Velmi často jsou také planety ze světa Hvězdné brány nazývány pozemšťany jejich binárními kódy, které vytváří počítač vypočítávající jejich adresy. Takové kódy mají poté většinou šest míst, v polovině jsou odděleny pomlčkou, a začínají písmeny "P" nebo "M". Takový kód tedy vypadá takto: Pxx-xxx nebo Mxx-xxx. Písmena "P" je využíváno v naší galaxii, písmena "M" poté většinou v galaxii Pegas. Jedna z planet v naší Galaxii však měla na prvním místě i písmenko "B", jehož účel není znám, další planeta v naší Galaxii začíná na písmeno K (KS7-535 - na tuto zmrzlou planetu byl poslán Anubis v ruském vojákovi plukovníkovi Alexi Vaselov).

Galaxie

Zatím byly navštíveny planety ve čtyřech galaxiích:
Po výbuchu planetární soustavy Vorash byli dvě goa'uldské mateřské lodě zaneseny do velmi vzdálené galaxie. Nenavštívili zde však žádnou planetu, jen se střetli s lodí replikátorů.

kalendář leden

1. ledna 2010 v 6:00 | domi |  kalendář

LEDEN


Černá

-utišuje a posiluje sebejistotu
V této době pro tebe bude nejdůležitější přátelství.
Vybírej si takové přátele, kteří ti budou dávat tolik, co ty jim.
Dobrá rada:

Najdi a rozviň svůj talent!


1 -Nový rok ..............................................................................6 -Tři králové
-Den obnovy samostatného Českého státu .........................7 -Vilma
2 -Karina ..................................................................................8 -Čestmír
3 -Radmila ................................................................................9 -Vladan
4 -Diana................................................................................. 10 -Břestislav
5 -Dalimil

11 -Bohdana .................................................21 -Běla
12 -Pravoslav ................................................22 -Slavomír
13 -Edita .......................................................23 -Zdeněk
14 -Radovan................................................. 24 -Milena
15 -Alice........................................................ 25 -Miloš
16 -Ctirad ......................................................26 -Zora
17 -Drahoslav ................................................27 -Ingrid
18 -Vladislav...................................................28 - Otýlie
19 -Doubravka ...............................................29 -Zdislava
20 -Ilona ........................................................30 -Robin
.......................................................................31 -Marika