Říjen 2009

Antikové v SG

18. října 2009 v 6:00 | domi |  Antikové

Seznam postav Antiků ve Hvězdné bráně


Ve fiktivním světě Stargate jsou Antikové, známí také jako Alterané nebo Lanteané, nejvyspělejší rasa, která se vyvinula před miliony let, a která vytvořila systém hvězdných bran. Většina Antiků se povzneslo na vyšší úroveň bytí, když se galaxií šířila nákaza, které nebyli schopni odolat. Kdysi žili na Zemi, kde se pravděpodobně i vyvinuli. Před pěti až deseti miliony let však Zemi opustili a s Atlantis odletěli do galaxie Pegasa, kde podobně jako v galaxii Mléčné dráhy stvořili život.
Toto je seznam Antiků, kteří se objevili v televizních seriálech Hvězdná brána a Stargate Atlantis.


//<![CDATA[ if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "zobrazit"; var tocHideText = "skrýt"; showTocToggle(); } //]]>

Moros/Myrddin/Merlin

Merlin známý jako Moros či Myrddin byl jedním z Antiků žijících během války mezi Antiky a Wraithy na Atlantis a členem rady Antiků na Atlantis.Poslední nejvyšší radní Atlantidy. Nedovolil doktorce Weirové vrátit se do jejího času ze strachu, že by tím změnil kauzalitu. Poté nařídil evakuaci Antiků z Atlantis Hvězdnou branou zpět na Zemi.
Zpět na Zemi se odloučil v meditaci a nakonec se povznesl. Po povznesení však dospěl k přesvědčení, že se Oriové stali příliš velkou hrozbou, kterou nelze ignorovat. Vzhledem k tomu, že Antikové neučinili žádná opatření ke své vlastní obraně, se Merlin rozhodl vrátit na nižší úroveň a vrátil se do lidské formy, přičemž si ponechal znalosti a některé schopnosti, které měl jako povznesený, aby vyvinul zbraň schopnou neutralizovat povznesené bytosti. Ostatní se však obávali jeho úmyslů a poslali Ganos Lal, aby ho pozorovala a v případně zastavila.
Merlin svěřil své tajemství králi Artušovi a jeho rytířům kulatého stolu, a tak dal podklad k Artušovským legendám. Morgana Le Fay (Ganos Lal) nakonec Merlina unesla a uvěznila ho ve stázi na jiné planetě. O tisíc let později zde Merlina našel tým SG-1. Daniel Jackson mu vysvětlil situaci a přesvědčil Merlina, aby se k týmu přidal a vyrobil sangraal. Merlin ale v důsledku stáze příliš zeslábl, a tak své znalosti a vědomí přenesl pomocí archivu Antiků do mysli Daniela Jacksona. Daniel a Merlin začali pracovat na zbrani, ale Adria tým dohnala. Daniel s Merlinovou pomocí zničil bouří a blesky Orijské vojáky, ale nemohl porazit Adriu, která byla příliš silná.
Merlin a Daniel poté přišli s plánem podvést Adriu a zničit Orie. Adria udělala z Daniela převora a ten pak dokončil sangraal. S pomocí SG-1 byl schopen Adriu přemoci a Merlinovu zbraň poslat superbránou do Orijské galaxie.

Morgana la Fay (Ganos Lau, Morigen, Morgan)

Morgana le Fay (Ganos Lau) je Merlinova současnice už z dob Atlantis. Poté co se po nájezdech Wraithů rozhodli vrátit na Zemi, odešli společně a zbytek života strávili v meditacích až k povznesení. Poté, co se Merlin chystal k výrobě zbraně na ničení povznesených, Morgan ho měla sledovat a v případě nutnosti zastavit. Morgan ho však ochránila a uvěznila ve stázi, kde ho našla SG-1, která se o něm a jeho výzkumu dověděla. Při svém pátrání se dostali až na Atlantidu, kde se setkali s jejím výukovým programem, za nějž se schovala. Když ji Daniel přinutil zasáhnout a pomoci jim v boji proti Ori, skupina Ostatních zasáhla a zadržela ji. Za porušení pravidel byla Ostatními vyhnána z jejich společenství a Morgan se poté přidala k SG-1 a jejich snaze najít Archu pravdy. Tajně sledovala jejich cesty a opatrně je vedla skrze vize, ve kterých se Danielovi zjevovala jako Merlin. Po spuštění Archy se rozhodla uposlechnout Daniela a i když už byla vyhnána rozhodla se dokončit to, co začal Merlin a v konečném souboji s posledním Ori (Adrií) se šlechetně obětovala pro dobro lidí v naší galaxii i galaxii Ori.

Oma Desala

Oma Desala věří, že jej její zodpovědností pomáhat na "Velké cestě" vedoucí k osvícení nižším bytostem. Hovoří v kóanech - hádankách, které však obsahují skutečnou moudrost. Sama se stala učitelkou a ochráncem Šifu, syna Apofise a Ša'rii. S její pomocí Šifu pochopil, že vědomosti jsou příliš velkým zlem a jediným způsobem, jak zabránit zlu je nepodstoupit boj. Pomohla také Danielovi se povznést. Předobrazem pro postavu Oma Desala je Kuan-jin.Ayiana

Ayiana je posledním nepovzneseným Antikem, který zůstal na Zemi, když Antikové před 10 miliony let odešli i se svým městem do vzdálené galaxie. Ayiana byla nalezena zamrzlá v ledu poblíž druhé hvězdné brány, kterou SGC našla v Antarktidě, kde byla dříve umístěna Atlantis. Byla pojmenována dr. Francine Michaelsovou, jedním z vědců, kteří v Antarktidě byli ve výzkumné základně a našli ji. Ayianino jméno je původem od kmene Cherokee a znamená "věčný květ". SG-1 a vědci byli šokováni, když po jejím rozmrazení Ayiana stále žila a byla jen v určité hybernaci způsobené velice nízkou teplotou.
Orlin

Orlin, který byl z nejužšího kruhu Antiků vypovězen, protože ve snaze zachránit jednu civilizaci před Goa'uldy nepřímo zavinil její zánik.Jednou se vrátil do lidské formy,protože chtěl poznat lásku a tak se usadil u Cartrové.NAkonec mu Antikové dali druhou šanci a on se znovu povznesl.
Poté znovu sestoupil na nižší úroveň , aby pomohl vymyslet zbraň ,která bude neutralizovat shopnosti převorů- napsal postup a poté ztratil pamět a už se nepovznesl a ostatní mu už nepomohli.

Morgana Le Fay

15. října 2009 v 6:00 | domi |  Antikové

Morgana Le Fay

Morgana le Fay, Anthony Frederick Sandys (1829 - 1904), 1864 (Birmingham Art Gallery)
Morgana le Fay, známá mimo jiné pod jmény Morgaine, Morgain, Morgan, Morgana, je mocná a většinou zlá čarodějnice z příběhů o králi Artuši.
Rané verze artušovské legendy ji zobrazují pouze jako vílu nebo čarodějnici, více se o ní zmiňují až středověká díla jako Vulgata[zdroj?] a další francouzské rytířské romance. V nich je Morgan dcerou Igraine a jejího prvního manžela Gorloise, vévody z Cornwallu; Artuš, syn Igraine a Uthera Pendragona, je tedy její poloviční bratr. Morgan má nejméně dvě starší sestry, Elaine a Morgause, matky rytíře Gawaina a zrádce Mordreda. V Le Morte D´Arthur od Sira Thomase Maloryho i v jiných verzích je nešťastně provdaná za krále Uriena ze země Gore a má s ním syna Ywaina. Ačkoliv Morgan neustále intrikuje proti Artušovi a rytířům kulatého stolu (například když odhalí cizoložný vztah Lancelota a Guinevery), nakonec se se svým bratrem Artušem usmíří - je jednou ze čtyř královen, které odvážejí Artuše do Avalonu po bitvě u Camlannu.

Původ této postavy

Jak naznačuje už její jméno (fay = víla, nadpřirozená bytost), Morgan byla původně zobrazována spíš jako čarodějka nebo bytost z jiného světa než jako lidská žena. Role čarodějky jí zůstala i poté, co začala být zobrazována jako skutečná žena a sestra krále Artuše.[1] Postava Morgan byla inspirována velšskou mytologií, ve které se objevuje bohyně Modron, nazývaná "dcera Avallachova". Avallach byl velšský bůh, jeko jméno lze však také interrpretovat jako "místo, kde rostou jablka"[2] Tato interpretace souvisí se jménem ostrova Avalon, "Ostrova jabloní", který byl s Morgan spojován už od doby, kdy se v literatuře objevila poprvé. Existují také názory, které vidí podobnost mezi Morgan a irskou bohyní války a smrti Morrigan, žádná bližší souvislost mezi těmito postavami však nebyla dokázána.
Poprvé se Morganino jméno objevilo v díle Vita Merlini od Geoffreyho z Monmouthu z doby kolem roku 1150. Toto dílo pojednává především o životě kouzelníka Merlina, objevují se v něm ale i epizody z Geoffreyho dřívějšího slavného díla, Historia Regum Brittaniae. Ve své Historii Geoffrey vysvětluje, že poté, co byl Artuš vážně zraněn v bitvě u Camlannu, byl převezen na ostrov Avalon, aby s tam uzdravil. Ve Vita Merlini je tento ostrov popsán podrobněji a je zmíněna "Morgen", vůdkyně devíti sester čarodějek, které na ostrově žijí. V mnoha pozdějších zpracováních artušovské legendy Morgan zůstala role Artušovy uzdravitelky z jiného světa.
Zmínky o Morgan z doby před francouzskými rytířskými romancemi jsou sporadické. Chrétien de Troyes ji jen letmo zmiňuje ve své první romanci Erec a Enida dokončené kolem roku 1170; jistý host na svatbě hlavních hrdinů jménem Guigomar, pán ostrova Avalon, je přítelem Morgan. POzději v té samé básni Artuš podá zraněnému Erecovi hojivou mast, kterou připravila jeho sestra Morgan. Tato báseň tak nejen potvrzuje roli Morgan jako léčitelky, obsahuje i první zmínku o Morgan jako o Artušově sestře. Morgan jako léčitelka se objevuje i v Crétienově pozdější romanci s názvem Yvain, rytíř z Lionu.


Středověká literatura

Morganina role byla značně posílena v cyklu Vulgáta ze 13. století a v pozdějších dílech inspirovaných tímto cyklem. Poté, co Uther Pendragon zabije jejího otce Gorloise a ožení se s její matkou Igraine, je Morgan poslána do kláštera. Tam začne studovat magii, ale její studium je nedobrovolně přerušeno, když ji Uther provdá za krále Uriena. Morgan je v manželství nešťastná a neuspokojivý manželský život si vynahrazuje v náručí milenců dokud ji nepřistihne královna Guinevera a nevykáže ji z Artušova dvora. Díky Merlinovi Morgan pokračuje ve studiu magie a přitom kuje pikle proti Guineveře. Potom využívá svých schopností i proti Artušovým rytířům; soustředí se zejména na Lancelota, kterého se střídavě pokouší svést a odhalit jako milence Guinevery.
Thomas Malory se většinou drží vyobrazení Morgan ve Vulgátě, v některých epizodách ovšem její roli posiluje. Všemi možnými pozemskými i magickými prostředky se Morgan snaží způsobit Artušův pád. Jedním z nejznámějších příkladů je epizoda, kdy navede svého milence Accolona, aby ukradl Artušuv meč Excalibur a použil ho proti Artušovi v boji muže proti muži. Když neuspěje, hodí Morgan do jezera kouzelnou pochvu, díky které Artuš nikdy nebyl smrtelně zraněn.
Postava Morgan se ve vrcholném a pozdním středověku objevuje zejména v artušovském a karolínském cyklu. Na konci básně Sir Gawain a Zelený rytíř se ukáže, že celou nadpřirozenou zápletku zinscenovala Morgan, aby otestovala Artušovy rytíře a aby vystrašila Guineveru. Z legend o Karlovi Velikém je nejznámější její spojení s Ogierem Dánem, kterého vezme s sebou na kouzelný ostrov jao svého milence.


Populární kultura

I v moderní době většinou přetrvává představa Morgan jako záporné postavy, která se snaží zničit Artuše. Mark Twain ji ve svém díle Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše zobrazuje jako zdegenerovanou šlechtičnu žijící v luxusu, zatímco její bezmocní vězni trpí v podzemí zámku i celá desetiletí. V některých současných zpracováních artušovské legendy Morgan pomocí svých kouzel svede Artuše a stane se matkou Mordreda, ačkoli tato role byla dříve přisuzována její sestře Morgause. V těchto verzích využívá Morgan Mordreda jako prostředku ke svrhnutí Artuše.
V druhé polovině 20. století se objevily feministické výklady postavy Morgan jako zosobnění ženské síly, tyto interpretace jsou často spojovány s keltskou ženskou spiritualitou. Tento výklad najdeme zejména v Mlhách Avalonu od Marion Zimmer Bradley, která Morganin boj proti Artušovi spojuje s bojem keltského pohanství a nastupujícího křesťanství.
Ve filmu Johna Boormana Excalibur z roku 1981 se Morgan (kterou hraje Helen Mirren) objevuje v tradiční roli Merlinovy učednice, její soupeření s Merlinem však dostává v tomto filmu novou dimenzi. V televizním filmu Merlin z roku 1998, se Morgan (kterou hraje Helena Bonham Carter) stává bezmocnou loutkou v rukou královny Mab. Morgan se také často objevuje v komiksech, jedním z nich jsou i Poklady Británie od Simona Bisleyho, kde pomáhá hlavnímu hrdinovi jménem Slaine najít ztracené artefakty svého bratra. Studio Marvel dlouho využívá postavy Morgan la Fay jako nejhrozivější ženské záporné hrdinky, často se objevila například v komiksech o Spider-Woman a The Avengers.

Samantha Carter

14. října 2009 v 6:00 | domi |  Samantha Carter-info

Samantha Carterová

Samanhta Cartrová (Amanda Tapping) - Je moc chytrá až to O'nellovi docela vadí.


Něco o Amandě: Amanda Tapping se narodila v Rochfordu v Anglii a vyrůstala v Torontu společně s třemi bratry. Objevila se ve vedlejších rolích v seriálech "The X-Files" (Akta X), "Due South" (Směr Jih), "Forever Knight", "Kung-Fu: The Legend Continues" (Kung-Fu: Legenda pokračuje), "The Newsroom", "Millennium" a "The Outer Limits" (Krajní Meze), pravidelně také v seriálu od Disneye "Flash Forward". Také hrála v televizních filmech "Lessons in Love", "Remembrance" a "Degree of Guilt". Hrála také v "Booty Call" a "Rent a Kid". Vystudovaladrama na University of Windsor School of Dramatic Art a hrála v těchto divadelních hrách: "Steel Magnolias", "Look Back in Anger", "Children of A Lesser God", "Noises Off", "The Lion in Winter" a "The Shadow Walkers". Byla také spoluzakladatelkou kanadského komediálního souboru Random Acts. Tapping je horlivá čtenářka a spisovatelka. V současné době píše dva scénáře a komedii. Ráda ve svém volném čase vylepšuje svůj domov a ráda si hraje se svým psem Abbie. Amandu Tapping alias majora Sammanthu Carterovou dabuje v české verzi seriálu Simona Postlerová.

Stargate Universe

12. října 2009 v 14:12 | domi |  o čem to je 7

Stargate UniverseStargate Universe
SGUTVlogo.jpg
Žánrsci-fi
TvůrciBrad Wright
Robert C. Cooper

Hlavní roleRobert Carlyle
Justin Louis
David Blue
Brian J. Smith
Jamil Walker Smith
Alaina Huffman
Elyse Levesque
Ming-Na

Země původuUSA
Kanada


Stargate Universe je třetí seriál ze sci-fi světa Hvězdné brány.
Výchozím příběhem seriálu je objevení způsobu využití devátého zámku na hvězdné bráně, který byl doposud obestřen tajemstvím. Každá brána má totiž zámků devět. Sedm jich slouží ke spojení s jinou bránou ve stejné galaxii. Osmý symbol umožňuje spojení s bránou v jiné galaxii, kde je však kvůli energetické náročnosti nutné přídavné napájení, jako například antické ZPM.
Hned v pilotní dvojepizodě je ujasněno, že devátý zámek slouží k zadání adresy, která ve vesmíru vyhledá antickou vesmírnou loď Destiny, ať se nachází kdekoliv. Toto spojení si však také nevystačí s běžnou energií, a SGC muselo proto vystavět základnu na jiné planetě, kde brána získávala geotermální energii.
Premiéra anglické verze prvního dvojdílu proběhla 2. října 2009, a to: v USA na stanici Sci-fi(SyFy), ve Velké Británii na Sky One a v Kanadě na kanále SPACE.[1]


Rozluštění

Stargate Universe se odehrává na lodi, která byla kdysi součástí velkého experimentu Antiků, jehož účelem bylo rozmístit hvězdné brány po různých galaxiích v celém vesmíru. Antikové experiment nikdy nedotáhli do konce, protože se nakonec soustředili na povznesení.
V novém seriálu dostali Lidé ze Země možnost se na onu loď dostat a to za použití bájného devátého symbolu. Dá se předpokládat, že každá brána má ve svém systému bezpečnostních protokolů zafixován nějaký podprogram, s jehož pomocí zjistí polohu lodě a nastaví koordináty pro otevření červí díry. Pravděpodobně se tedy fanoušci podívají na gigantickou "letící továrnu na brány", její jednotlivé stavební části, nějaký důmyslný systém pro nahrání hlavního programu do DHD a tak podobně. Zajímavé bude jistě také vyřešení stavebního materiálu pro sestavení každé nové hvězdné brány, protože každá brána je z většiny tvořena naquahdahem a váží zhruba 29 tun. Nejspíš budou používat nějakou obdobnou technologii, jakou byl asgardský konvertor hmoty odvozený z transportního systému (epizoda Hvězdné brány Unending). Tedy nějaký systém založený na samotném konvertoru a výpočetního jádra, které bude vypočítávat spojování atomů a molekul ve stále složitější prvky. Zápletka by se měla týkat expedice vyslané na Destiny, který se podobně jako Atlantida stane další lidskou kolonií. Expedice však uvízne na lodi a jediné co mohou je navázat spojení s nejbližšími branami. Na detaily příběhu si ale budeme muset ještě chvíli počkat.

Nicholas Rush - Robert Carlyle[2]Ra (goa'uld)

1. října 2009 v 12:24 | domi |  Dohromady-obecně

Ra (goa'uld)

Ra
je fiktivní postavou ze světa
Hvězdné brány. Objevil s v prvním a třetím filmu a v seriálu
Hvězdná brána, (epizoda
Moebius
8 řada).

Přehled

Ra byl mocný
Goa'uld, jež prvně objevil lidi na Zemi
(Tau'ri). Na
Zemi
byl personifikací
egyptského
boha
slunce
Raa. Byl vrchním vládcem soustavy a vládcem všech Goa'uldů. Jeho družkou byla
Hathor
a synem
Her'ur. Apophis byl jeho bratr. Odboj jménem Tok'ra
(proti Raovi)vychází z toho, že byl pokládán za vraha královny Egerie.

Život

První dynastie

Ra byl jedním z vládců ve službách
Apepa
společně s Thoftem a Nut. V této době se Goa'uldi rozšířili po celé galaxii a tak skoro vyhubiliUnase.
Poté, co
Anubis
zavraždil Apepa, vedl ostatní Goa'uldy proti Anubisovi. Válka trvala tři sta let a téměř vyhladila samotné Goa'uldy. Kolem roku 17 400 př. n. l. byl Anubis poražen a vyhnán z kolektivu vládců soustavy. Ra se stal vrchním vládcem Goa'uldů na místě Apepa.[zdroj?]

Druhá dynastie

Nástupem Raa a ostatních (Osirida, Ti, Isis) skončila první dynastie. Ra prosadil svou autoritu.
Kolem roku 14 000 př. n. l. objevili Goa'uldi naquahdah. Zahájili novou expanzi, hledajíce nové zdroje. Kolem roku 13 816 př. n. l.
Asgardizahájili válku s Goa'uldy.
Dokázal získat Asgarda Faramira jako hostitele, ale Asgardská fyziologie jej začala odmítat. Prchající před Asgardy, nalezl dosud neznámý svět, Zemi. Na planetě nalezl rasu Lidí, kteří se ukázaly být téměř dokonalými hostiteli pro jeho rasu.

Na Zemi

Ra přivezl na lodi
hvězdnou bránu
a přivedl ostatní Goa'uldy na Zemi. Asi před 5 tisíci lety lidé na Zemi povstali proti němu a pohřbili
hvězdnou bránu
v
Egyptě. Aby zabránil povstání na Abydosu, zakázal lidem čtení a psaní. Ra porazil Goa'ulda Shaq'rana a také královnu Tok'rů Egerii. Byl nejvyšším vládcem Goa'uldů.
V roce 1928 byla
hvězdná brána
znovu objevena týmem vědců vedených Dr. Langfordem. Po delší době
USA
aktivovaly bránu a poslaly plukovníka Jacka O'Neilla, dr. Daniela Jacksona, majora Charlese Kawalskyho a poručíka Louise Ferrettiho na Abydos.
Týmu se podařilo pomocí jaderné zbraně Raa zabít a zničit jeho loď, čímž obyvatele Abydosu osvobodili od jeho vlády.

kalendář říjen

1. října 2009 v 6:00 | domi |  kalendář

ŘÍJEN


Fialová

-prohlubuje intuici a pomáhá při soustředění
Ožije staré přátelství, které pro tebe bude zdrojem radosti.
Díky školnímu představení nebo akademii se staneš ve škole slavnou.
Dobrá rada:

Nauč se prohrávat.


1 -Igor ............................................................10 -Marina
2 -Olívie + Oliver .............................................11 -Andrej
3 -Bohumil .......................................................12 -Marcel
4 -František..................................................... 13 -Renáta
5 -Eliška ...........................................................14 -Agáta
6 -Hanuš ..........................................................15 -Tereza
7 -Justýna .........................................................16 -Havel
8 -Věra
9 -Štefan + Sára

17 -Hedvika
18 -Lukáš
19 -Michaela
20 -Vendelín
21 -Brigita
22 -Sabina
23 -Teodor
24 -Nina
25 -Beáta
26 -Erik
27 -Šarlota + Zoe
28 -Den vzniku samostatného čs. státu (1918)
29 -Silvie
30 -Tadeáš
31 -Štěpánka