Červen 2009

Atlantida a technologie v ní

28. června 2009 v 17:21 | domi |  Antická technologie

Město (Atlantida) a technologie v něm

Obrovské město Antiků plné nevyužitých technologií, pravděpodobně sloužící jako centrální spojení pro antické aktivity v galaxii Pegasus. Nyní když lidé ze Země objevili ztracené město, stalo se jejich základnou při prozkoumávání galaxie. Město tvoří šest hranatých stožárů spojených ke středu ostrova, který obsahuje velící věž. Celé město je při normálním provozu napájeno třemi Zero Point moduly(ZPM), které však byly vyčerpány a tak se teď o napájení stará nespočet naquadahových generátorů donesených ze Země.

Město je samo o sobě schopné vesmírných letů. Původně se nacházelo na povrchu Země, na kontinentě, který se později stal Antarktidou. Před asi pěti až deseti milióny lety Antikové opustili Zemi společně se svým obrovským městem a přenesli jej na planetu v galaxii Pegasus (později známou jako Atlantica). Po tamní válce s Wraithy, Antikové ponořili město do oceánu a vrátili se na Zemi hvězdnou bránou. Město bylo nalezeno po tisících letech expedičním týmem ze Země, vedeným doktorkou Elizabeth Weirovou.

Po jejich příchodu městské systémy detekovali přítomnost pozemského týmu a začali s reaktivací světel a energetických systémů, čímž totálně vyčerpali veškerou dostupnou energii a silový štít chránící město před všeobklopující vodou pod hladinou oceánu se začal pomalu hroutit. Automatické záchranné systémy vynořily město zpět nad hladinu dříve, než štít úplně zkolaboval, což učinilo Atlantidu bezbrannou vůči případnému útoku. Město se nyní rozprostírá jako ostrov uprostřed oceánu, vzdálené pouhých 25 minut cesty Puddle Jumperem (malou kosmickou lodí, kterou po sobě Antikové v Atlantidě zanechali) od pevniny.

Neboť hvězdná brána na Atlantidě je pravděpodobně jediným možným spojením se Zemí a naší galaxií obecně, byly z bezpečnostních důvodů všem nejvyšším důstojníkům rozděleny autodestrukční kódy, pro případ ,že by Atlantida padla do rukou nepřítele (Wraithů). Dva osobní kódy jsou potřebné pro spuštění samodestrukce přetížením naquadahových generátorů a vyvolání výbuchu o velikosti 20ti kilotun.

Pomyslné paže města, stejně jako další místa ve městě, jsou snadno dosažitelná pomocí transportních místností. Atlantida obsahuje nespočet stavení různých velikostí s jedním centrálním zařízením - řídící věží, která obsahuje hvězdnou bránu. Město se skládá z množství různých částí (místností):

MÍSTNOST S BRÁNOU
Atlantská místnost s bránou je obrovská a tudíž vhodná jako shromaždiště před odchodem pro skupiny vojenských jednotek nebo obrovké expedice. Hvězdná brána je umístěna na vyvýšené plošině, která umožňuje přístup z mnoha různých stran pro případ včasné zdravotnické pomoci nebo náhlé evakuace personálu. Před bránou je několik schodišť, po kterých se lze snadno a rychle dostat přímo do řídících a konferenčních místností. Ve druhém podlaží se na každé straně nachází malá terasa s vyhlídkou na bránu a otevírací strop umožnuje jumperům snadný
přístup k bráně.

ŘÍDÍCÍ MÍSTNOST
Řídící místnost se rozprostíra napříč, nad okolím brány. Místnost je řídícím centrem pro celou atlantskou základnu. Je vybavena množstvím řídících stanic umožňujících monitorování a správu základny. V místnosti se také nachází další verze D.H.D, která umožňuje pomocí tlačítek vytáčet adresy na Hvězdné bráně. Odsud může také personál kontrolovat silové pole před bránou (obdoba pozemského IRIS), nahlížet do antické databáze adres, spravovat rozdělení energie dodávané městu a městské komunikační systémy a mnoho dalšího.

PROJEKČNÍ MÍSTNOST
Tato místnost obsahuje velké 3-rozměrné holografické rozhraní, které umožňuje uživateli pozorovat zaznamenané informace. V této místnosti může být promítána historie Antiků stejně jako jejich hvězdné mapy a mnoho dalšího pomocí ovládácího panelu před projekční konzolí. Strop je perfektně přizpůsoben pro zobrazení pozice Atlantidy v galaxii Pegas, stejně jako světy, které byli osídleny lidskou formou života před mnoha tisíciletími.


LÉKAŘSKÉ ODDĚLENÍ
Místnost je určena pro nemocné a zraněné pacienty, kteří vyžadují neustálou péči a dozor. Zařízení je také velice dobře vybaveno pro biologický výzkum, například umělé vytvoření antického genu a jeho implantace dalším osobám nebo rozbor nebezpečných biologickcýh virů. Oddělení je vedeno doktorem Carsonen Beckettem, právě díky jemuž byl antický gen uměle vytvořen a úspěšně odzkoušen. Později ho vede doktorka Jennifer Kellerová.


HANGÁR PRO PUDDLE JUMPERY
Atlantis je vybaven rozlehlým kruhovým hangárem pro Puddle Jumpery, který je složen z mnoha podlaží určených pro tato malá plavidla. Tato místnost je umístěna přímo nad místností s bránou. Pilot si vybere loď a přesune se s ní doprostřed místnosti, kde se pod ním rozevře podlaha a on může sestoupit přímo před bránu, což mu umožní snadný průlet bránou. Lodní ovládání samozřejmě umožňuje i otevření střechy hangáru, kudy lze vyletět pryč z města.

KONFERENČNÍ MÍSTNOST
Jednoduchá místnost s velkým stolem, kde každý tým pravidelně (před každou misí) podstoupí nezbytný briefing a další důležité schůzky a jednání. Konferenční místnost je napříč místostí s bránou a přímo přístupná z řídící místnosti. Řada členitých dveří se otevírá do teras odkud je přímo vidět hvězdná brána.

OBYTNÉ MÍSTNOSTI
Atlantida je podpořena nespočtem personálu a jelikož Antikové byli také lidé, nemohlo být ubytování pro členy expedice ze Země lepší než to, které po sobě Antikové zanechali. Některé místnosti obsahují několik postelí pro několik jedinců, například pro rodiny. Místnosti pro jednotlivce jsou samozřejmě o něco menší.

ZEMNÍCÍ STANICE
Atlantis má mnoho hromosvodů, všechny vedou energii z blesků do 4 uzemňovacích stanic. Ty veškerou energii prostě svedou do moře. Pokud by však byli všechny zemnící stanice vyřazeny, energie by se začala kumulovat v chodbách, které jsou zhotoveny ze supravodivých materiálů, což by mohlo mít nedozírné následky(kdyby tam někdo byl asi by ho uškvařila elektřina). Ovšem je možné z těchto chodeb tuto surovou energii převést, aby napájela alespoň na chvíli štít když není ZPM(bouřka , ale musí být dostatečně silná).

HYPERPOHON
Atlantida je vybavena generátorem hyperpohonu, díky kterému je schopen mezigalaktických letů. Spotřeba energie pro takovéto lety je však enormní (musíte mít všechny 3 ZPM ovšem nabité).

VĚZENÍ
Cely na Atlantidě mají vestavěný ochranný štít, který ochraňuje ostatní osoby stojící u ní proti vězňům. Ochranný štít se automaticky vypne po otevření dveří cely.

TRANSPORTÉR
Několik transportérů je rozmístěno v klíčových oblastech Atlantis a fungují také jako výtahy.

ŠTÍT BRÁNY
Brána na Atlantidě má zabudovaný energetický štít, který lze aktivovat stiskem tlačítka na DHD. Tento štít je jakousi obdobou pozemské IRIS. Jeho přítomnost je vzhledem k mnohaleté válce s Wraithy logická, nebýt štítu by Atlatida byla jen další Wraithskou kolonií.

ENERGETICKÉ CENTRUM MĚSTA
Místnost s několika přístupovými terminály a panelem se sloty pro 3 ZPM. Prostřednictvím terminálů lze z tohoto stanoviště regulovat zásobení města energií a rovněž spotřebu energie.

BIOMETRICKÉ SENZORY
Biometrické senzory zobrazují polohu veškerých živých organismů na Atlantidě. Senzory dokáží také na základě přijímaných informací odlišit od sebe různé druhy životních forem(např:.Wraitha od člověka).

V Atlantidě se ještě nachází několik vědeckých laboratoří. Mnoho z těchto zařízení se nachází přímo ve velící věži. Město samo o sobě je tak obrovské, že ještě nebylo z velké části prozkoumáno a určitě ještě obsahuje mnoho antických zařízení, které čekají na prozkoumání a využití druhou generací lidského druhu.

Celá historie Antiků

28. června 2009 v 16:46 | domi |  Historie
V jedné předaleké galaxii žila velmi technicky vyspělá rasa lidí, byla to vůbec první evoluce lidí podle našich současných znalostí.Tato rasa žila dlouho v harmonii až do jednoho dne, kdy tamější vědci zjistili, že by se jednou mohli vyvinout natolik, že by se osvobodili od svých těl a získali velkou moc a znalosti - povznesli se. Toto zjištění rozdělilo tento národ na 2 strany: Alterany a Orie. Tyto dva národy měli rozdílný názor na to,jaké budou zákony po jejich povznesení. Ori věřili ,že by měli této moci využít a vládnout všem "nižším" druhům. Naproti tomu Alterané věřili ,že by neměli zasahovat a tím méně urychlovat vývoj "nižších" ras. Došlo to tak daleko ,že Oriové se pokusili Alterany vyhladit. Alterané ,ale nechtěli občanskou válku a tak místo boje postavili velkou vesmírnou loď a vydali se napříč vesmírem. Cesta jim trvala velice dlouhou dobu. Nakonec nalezli Mléčnou dráhu a usadili se v ní. To se stalo asi před 50 milióny let.

technologie, které se objevují ve STARGATE:ATLANTIS

28. června 2009 v 16:32 | domi |  Technologie dohromady-společné a další
Antická střela
V městě Atlantis byly tisíce těchto střel, ale většinu z nich Antikové vzali s sebou zpět na Zem, když prchali před Wraithy. Umístili je do Antické základny na Antarktidě, které později použil Jack, aby zachránil Zemi před útokem Annubisovy flotily.

Antický satelit
Těchto satelitů bylo po celém Pegasusu tisíce, dokud je Wraithové všechny nezničili. Zůstal pouze jeden nedaleko Atlantis. Satelit dokáže zničit několik Wraithských lodí, pokud má dostatečnou energii pro udržení štítu a zbraní. Když Wraithové poprvé útočili na Atlantis s 3 mateřskými loděmi, podařilo se satelitem zničit jednu loď. Zbylé dvě ovšem hned v zápětí satelit zničily.

Atlantis
Atlantis je obrovské létající město Antiků. Má ten nejúčinnější štít, který Antikové vynalezli. S tímto městem odletěli Antikové ze Země do galaxie Pegasus, kde chtěli začít nový život. Postavili tam také hvězdné brány. Antické město je nacpané všemožnými technologiemi. Toto město Antikové opustili před 10 000 lety, když se nemohli ubránit proti Wraithům. Potopili město na dno oceánu a odešli.

Aurora
Aurora je průzkumná loď vybavená mezihvězdným pohonem. Byla objevena, když bylo zapojeno ZPM a Atlantis začal vysílat dálkový signál, který naváděl Auroru zpět. Návrat by trval 42 milionů let. Aurora byla vyslána na průzkumnou misi, kde by zjistili slabinu Wraithů. Aurora našla slabinu ve Wraithské technologii. Aurora byla nakonec zničena autodestrukcí, kterou nastavil Sheppard, aby zničil dva Wraithské křižníky, které se blížily k Auroře.

Detektor známek života
Tento detektor je umístěn v centrální místnosti Atlantisu. Má dosah přes celé město a ještě dál. Nejen, že dokáže odhalit známky života, ale také rasu. Pozná například člověka od Wraitha a ukazuje jej odlišnou barvou. Detektor dokáže odhalit i entitu v podobě energie (viz Skryt a hledán)

Dial Home Device (DHD) [1. verze]
DHD na Atlantis a v Puddle Jumperech je odlišné od ostatních. Je to deska s 39 symboly (38 + 1 výchozí symbol). Na Atlantis je součástí DHD i ovládání energetického štítu na bráně.

Dial Home Device (DHD) [2. verze]
Toto DHD je stejné jako v galaxii Mléčná dráha, ale místo červeně svítí modře. Krystal v DHD dodává bráně dostatečnou energii k otevření červí díry do stejné galaxie. K otevření červí díry do jiné galaxie energie v krystalu ovšem nestačí. DHD by mělo být poblíž každé brány.

Holografický záznam
Tento záznam našel dr. Beckett. V záznamu je příběh boje Antiků proti Wraithům. Antikové postupně ztratili moc nad všemi planetami v galaxii Pegasus, kromě Atlanticy, kde měli své město.

Hvězdná brána (The StarGate [SG])
Hvězdné brány v galaxii Pegasus jsou vyspělejší než brány v Mléčné dráze. Mají jiné symboly a zadávání adresy je rychlejší. Schevrony na bráně jsou modré. Stejně jako brány v Mléčné dráze využívají stejného principu transportu. Zadáte adresu, brána se otevře, projdete a brána se zavře. Otevřená červí díra vydrží maximálně 38 minut.

Hvězdná mapa
Tuto trojrozměrnou hvězdnou mapu obsahoval hologram, který spustil dr. Beckett. Mapa zobrazuje galaxii Pegasus, v ní všechny planety, které kdy Antikové našli. Mapa je tvořená i jako animace. Planety, které se dostaly do podrůčí Wraithů začaly červenat.

Křeslo
Tímto křeslem se dají ovládat zbraňové systémy antického města. V Atlantisu je toto nejméně jedno. Na Antické základně na Zemi, odkud odletěli Antikové se svým létajícím městem, zůstalo také jedno, kterým Jack ovládal Antické střely, kterými zničil Annubisovu flotilu a tím zachránil Zemi.

Orion
Orion, jak ji pojmenoval Sheppard, je sesterskou lodí Aurory. má učinné štíty, hyperpohon a zbraně. Atlantis ji našla na planetě, kde lidé používali antickou technologii. Přímo naproti bráně byla antická základna, která je ovšem v sopce. Ta by podle McKaye měla do několika hodin vybuchnout. Výbuch by zničil celý kontinent a planeta by se stala neobyvatelnou. To se také nakonec stalo, ale McKay zprovoznil hyperpohon a štíty na Orionu. V okamžiku, kdy sopka vybuchla zapnul štíty, které na plný výkon vydrží jen 4,1 sekund, ale to je dost času na to, aby zapnul hyperpohon a dostal se na oběžnou dráhu planety.

Puddle Jumper
Puddle Jumper je malé plavidlo, které pojmě asi půl tuctu plně ozbrojeného personálu. Je určen pro cestování bránou. Má také učinné maskovací zařízení, které ho zviditelní jak pro oči, tak i pro většinu senzorů.

Puddle Jumper detektor
Tento detektor je standartním vybavením každého Jumperu. Nedokáže ovšem odhalit druh rasy. Tento detektor lze ovládat jen ten, kdo má gen Antiků. Bez tohoto genu člověk nemůže plně využívat potenciál města Atlantis.

Transportní místnost
Tyto místnosti expedice ze Země nejdřív používala jako sklady, ale zjistilo se, že slouží jako transport do jiného patra nebo místa ve městě. Transport funguje na stejném principu jako goa'uldské transportní kruhy.

Zbraň na Wraithy
Tato zbraň dokáže velmi účinně zlikvidovat vše, co se pohybuje na oběžné dráze planety, na které je zbraň umístěna. Zbraň využívá jako zdroj ZPM. Tým Atlantis chtěl zbraň získat, ale to hlídá Antička, který byla potrestána a musela ochraňovat místní lidi.

Zero Point Module (ZPM)
3 tyto ZPM napájeli město Atlantis a udržovali štít, který chránil město. Mají životnost minimálně 10 000 let. ZPM dodá bráně dostatečnou energii k vytvoření červí díry do jiné galaxie. Na Zemi bylo několik těchto ZPM a v galaxii Pegasus je blíže neurčené množství Zero Point Module.Daedalos
Daedalos je nový butevní křižník ze Země, který přiletěl pomoci k Atlantis v boji proti Wraithům. Daedalos je doslova nacpán Asgardskými technologiemi. Asgardi jim ovšem nedali Asgardské zbraně z obavy, že by je použili proti nim. Dali jim ovšem štíty, transportní zařízení, hyperpohon,... Na palubě Daedalosu je i jeden Asgard (Hermiod), který pomocí ovládacího panelu ovládá Asgardské technologie.

Jaderné hlavice Mark 8
Tyto hlavice se poprvé objevily v 1 díle 2.season. Těmito hlavicemi Daedalus likvidoval Wraithské mateřské lodě. Stačilo jednu hlavici transportovat na palubu Hive Ship a loď vybouchla a bylo po ohrožení.

Naquadahové reaktory
Naquadahový reaktor dokáže dodat obrovské množství energie, ne ovšem takové, jaké dodají ZPM. Ovšem na pohánení části města to stačí. Tento reaktor ale nedokáže dodat dostatečnou energii antikému křeslu.

Railguny
Tuto technologii přinesla druhá expedice ze Země, aby pomohli ubránit město proti Wraithům. Běžný zásobník obsahuje 10 000 energetických střel, které dokáží zlikvidovat Wraithskou stíhačku.

Retrovirus
Tento retrovirus vyvinul dr. Beckett, aby proměnil Wraitha v člověka. Wraith má v sobě vlastně dvě složky - brouka, z kterého se Wraithové vyvinuli, a člověka. Retrovirus má úplně potlačit brouka a nechat jen lidskou část. Sheppardův tým jednoho Wraitha chytil a podařilo se z něho udělat člověka. Retrovirus se ale musí dodávat pravidelně, jinak se člověk promění znovu ve Wraitha. Dr. Beckett se pokouší retrovirus zdokonalit tak, aby se nemusel podávat pravidelně, ale aby stačila jen jedna dávka a tím by si Wraith proměněný v člověka neměl pamatovat nic a neměl by mít žádné Wraithské pudy.

Vylepšený naquadahový reaktor
Tetno vylepšený naquadahový reaktor dokáže dodat asi 5x víc energie, než ten původní. Ale není také tak výkonný, jako ZPM. Dokáže dodat antickému křeslu dostatek energie. Tento reaktor donesla druhá expedice ze Země, jako lepší zdroj energie pro obranu proti útočícím Wraithům.

Athosianský zapalovač
Malý přenosný zapalovač dokáže zapálit pochodeň, svíčky,.. Touto technologií Athosiané dokazují, že jsou mnohem vyspělejší, než se na první pohled jeví. Teyla ho použila pro zapálení pochodně, když chtěla mjr. Sheppardovi ukázat jeskyni s malbami.

Energetický zdroj pro bránu
Tento zdroj má každá brána, která není napojená na ovládací panel. Většina těchto bran je umístěná na orbitě planety. Wraithové mají brány na orbitách, aby znemožnili případným nepřátelům pozemní útok. Energetický zdroj je schopen dodat dostatečné množství energie pro otevření červí díry. Není to ovšem dostatek energie pro otevření řerví díry do jiné galaxie.

Geniiská atomová bomba
Geniům se podařilo vynalézt atomovou bombu. Tým Atlantis se o tom dozvěděl a dr. Weirová se vydala k Geniům, aby jí dvě bomby dali proti Wraithům. Geniové to nakonec schválili, protože chtěli vědět, zda bude mít bomba proti Wraithům učinek. Obě atommové bomby se ukázaly jako velmi ůčinné. Dr. McKay a dr. Zelenka je ovšem ještě musely trochu upravit.

Olesianské bezpečnostní plavidlo
Toto plavidlo je určeno k udržování pořádku na trestaneckém ostrově. Je vybaveno třebi vzduchovými motory, které v případě potřeby "odfouknou" vězně do bezpečné vzdálenosti. Toto plavidlo zachránilo Sheppardův tým před vězni.

Záchranné kóje
Dvě tyto kóje našel Sheppardův tým u jedné planety. Úspěšně se jim podařilo obě dovézt na Atlantis. McKay zaznamenal v kóji známky života. Kóje dokážou udržet člověka na živu dlouhou dobu tím, že zpomalí stárnutí. Kóje také dokážou uchovat vědomí člověka, který byl v ní a dokážou přenést vědomí do někoho jiného. Toto přenesení je ovšem dočasné. Po nějaké době se vědomí nadobro smaže.

Hive Ship
Obrovská mateřská loď, která slouží k hybernaci stovkám Wraithů. na takovýchto lodích se skladuje i potrava (lidé). V galaxii Pegasus je nejméně 60 Wraithských mateřských lodí. Loď je schopná cestovat hyperprostorem, ale jen skoky (můžou být v hyperprostoru jen omezenou dobu). Několik těchto lodí Atlantis tým zničil.

Hybernační komora
Hybernační komora je určena pro jednoho Wraitha, který je schopný v ní hybernovat i několik tisíc let. Tyto hybernační komory jsou nejspíš v každé mateřské lodi a každou loď hlídá jeden hlídač. Kdyý hlídač zemře, hybernující se Wraithové se automaticky probudí.

Mapa
Tuto trojrozměrnou mapu Wraithové používají pro navigaci svých lodí. Když se Teyla napojila na jednoho Wraitha, podle této mapy poznala, kde se Wraithové cestou budou stavit, aby sklidili několik lidí. Není známo, jaký zdroj mapa má.

Transport
Transportem je vybavená každá stíhačka. Transportní paprsej přenese kohokoliv na palubu stíhačky nejspíš v podobě energie. Pomocí těchto transportů wraithové "sklízejí" a ve stíhačká se zase vracejí domů na "oběd".

Vysílač
Wraithský vysílač je velmi malý a vypadá nevině. Je to Teylin náhrdelník, který ztratila před několika lety a major Sheppard jej našel. Vysílač dokáže přesně lokalizovat, kde právě je a Wraithové tak zjistí, kde se Teyla vždy nacházela. Nakonec se na to přijde a náhrdelník je použit jako návnada.

Wraithská stíhačka
Tato stíhačka je pilotována nejméně jedním Wraithem. Při letu vydává ne zrovna tichý zvuk. Může proletět bránou. Tyto stíhačky používají Wraithové pro sklizně. Aby transportovali potravu na loď, používají k tomu transportní paprsky. Ten člověka přemění na energii a uskladní v nákladním prostoru.

Wraithská zbraň
Wraithské zbraně nejsou určené k zabíjení, ale k omračování, protože Wraithové lidi nezabíjejí, aby z nich mohli vysát život. Tyto zbraně bere Atlantis, aby mohli místo zabíjení a postřelování omračovat, ale to je jen ve vyjímkách. Například, když chtěli zajmou živého Wraitha.

Wraithský křižník
Wraithský křižní je mnohem menší než Hive Ship. Nejspíš nemá hangáry na ukladnění stíhaček. Mají stejný hyperprostorový motor jako Hive Ship - nemůžou si jen tak letět, musí dělat přestávky. Hypermotor není také tak rychlý, jako třeba asgardský.Historie Antické civilizace

28. června 2009 v 15:37 | domi |  Antikové

Historie Antické civilizace

Antikové, taktéž zvaní jako Alterané nebo Lanteané byli první evolucí lidské rasy. Sebe ve svém jazyce nazývají Anqueetas a byli jednou z nejvyspělejších ras ve známém vesmíru. Před odchodem z jejich rodné galaxie žili Antikové společně jako jedna civilizace s Ori. Mezi Ori a Antiky se však objevil filozofický rozkol. Zatímco Antikové veřili v poznání skrze vědu, Oriové se stali fanatiky trvajícími na své náboženské víře. Antikové v té době měli dostatečný technologický náskok, aby s Ori případnou válku zvítězili, ale rozhodli se raději odejít ze své domovské galaxie. Před svým odchodem však k obraně proti Oriům vyvinul jeden antický vědec zbraň, archu pravdy, schopnou přesvědčit stoupence Oriů o skutečné pravdě. Antikové však věřili ve svobodnou vůli, zbraň z morálních důvodů nepoužili a v mohutné lodi odletěli ze své planety. Po cestě trvající několik desítek let konečně objevili Mléčnou dráhu a tak se zde usadili a obnovili svou civilizaci. V galaxii vytvořili síť hvězdných bran, první bránu dostali jako dar Asgardi, když na ně Antikové při svých cestách narazili. S nimi posléze vytvořili alianci čtyř velkých ras spolu s Furlingy a Noxy.

Mezi jimi kolonizované planety náležela i Země, kterou sami nazývali Terra. Na Zemi vybudovali posléze svůj nejdokonalejší technický výtvor "létající město" Atlantis. Antiky nakonec v naší galaxii postihla pandémie, jež téměř zničila jejich civilizaci. Aby unikli zkáze, rozhodli se odejít do sousední galaxie Pegasus, kde se usadili na planetě, kterou nazvali Lantea. Před tím, než však odešli do Pegasu, znovuvytvořili život v Mléčné dráze a současná evoluce lidstva je výsledkem tohoto pokusu. V Pegasu podobně jako v naší galaxii také rozšířili lidskou rasu. Po tísíce let žili v Pegasu v míru a prozkoumávali nové světy, dokud na jedné z planet nenarazili na agresivního nepřítele, který se jim technologicky mohl rovnat. Po bojích trvajících několik desetiletí se po potopení Atlantis na dno oceánu rozhodli Antikové odejít zpět do Mléčné dráhy na Zemi. Tam se rozhodli strávit zbytek života v naději, že se dokážou povznést na vyšší úroveň existence. Povznesení je ve světě Stargate proces, během něhož se může dostatečně vyvinutá vnímající bytost zbavit svého těla a žít jako čistá forma energie na vyšší úrovni bytí s velkými znalostmi a silou.

Jedná se o mentální a spirituální osvícení, které se odehrává jako přímý důsledek nabytí určité úrovně moudrosti a sebepoznání. Ve společenství povznesených bytostí jsou určitá pravidla, tím hlavním je, že žádný z povznesených nesmí zasahovat do vývoje nižších forem bytí. Toto pravidlo však často porušuvala Oma Desala, která pomáhala lidem s čistou duší, aby se povznesli na vyšší úroveň existence. Pohybovala se však na tenké hranici a byla ostatními zavržena. Díky tomu, že pomohla nevědomky k povznesení goa'uldovi Anubisovi, ovlivnila tak životy statisíců lidí. Nakonec v rozporu s pravidli Anubise zastavila dřív, než stačil zničit všechen život v galaxii stejným zařízením, kterým Antikové před tisíci lety vytvořili život v Mléčné dráze. Oma však nebyla jediným Antikem, který Tauriům pomáhal, jedním z nich byla i Morgan LeFay a Merlin, kteří nepřímo pomohli ke zničení Ori a jejich přívrženců jednou provždy. Merlin se před tisíci lety vrátil zpět do lidského těla, aby vytvořil zbraň, kterou Tauriové použili pro zničení Ori. Morgan LeFay se snažila pomoci při hledání této zbraně a nakonec sama zničila posledního představitele Oriů.


Bájná Atlantida

27. června 2009 v 14:57 | domi |  O Atlantidě

Atlantida

Někde daleko za Héraklovými sloupy, tedy za Gibraltarem, ležela prý ve starověku země s neobyčejně vyspělou kulturou. Měla důmyslné státní zřízení, velkolepé stavby a nesmírné bohatství. Během jedné jediné noci se však země propadla do moře, snad následkem zemětřesení, sopečné erupce či jiné katastrofy.

kalendář červen

1. června 2009 v 6:00 | domi |  kalendář
ČERVEN
Zelená


-pomáhá zachovat chladnou hlavu v obtížných situacích, posiluje toleranci
Doma nastane dobré ovzduší.
Ovšem mezi spolužačkami si musíš dávat pozor.
Nenech se využívat.
Nemusíš být oblíbená za každou cenu.
Dobrá rada:


Najdi si zajímavého koníčka.


1 -Laura ..............7 -Iveta + Slavoj ..........12 -Antonie ............16 -Zbyněk
2 -Jarmil ..............8 -Medard .....................13 -Antonín ............17 -Adolf
3 -Tamara ...........9 -Stanislav................... 14 -Roland............. 18 -Milan
4 -Dalibor........... 10 -Gita ..........................15 -Vít
5 -Dobroslav...... 11 -Bruno
6 -Norbert
19 -Leoš
20 -Květa
21 -Alois
22 -Pavla
23 -Zdeňka
24 -Jan
25 -Ivan
26 -Adriana
27 -Ladislav
28 -Lubomír
29 -Petr a Pavel
30 -Šárka